En die wat sing sowel as die wat vrolik is, sê: Al my fonteine is in jou!
                                                                                 Psalm 87:7 
En in dié dag sal jy sê: Ek dank U, HERE, dat U toornig op my gewees het; u toorn is afgewend, en U het my vertroos.
Ja, God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie; want die HERE HERE is my krag en my psalm, en Hy het my tot heil geword.
En julle sal water skep met vreugde uit die fonteine van heil.
En julle sal in dié dag sê: Dank die HERE, roep sy Naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, verkondig dat sy Naam hoog is!
Psalmsing tot eer van die HERE, want Hy het heerlike dinge gedoen; laat dit bekend wees op die hele aarde.
Juig en jubel, o inwoners van Sion! Want die Heilige van Israel is groot in julle midde.
                                                                                 Jesaja 12

Wat is dit waarvoor jy vandag God se inspraak en ingrype nodig het! As jy ‘n gelowige is moet jy weet – Sy fonteine is waarlik IN jou. Skep dan met vreugde uit die fonteine van heil!

 

Mag ons Vader jou seen met vrede en wysheid en S Goddelike ingrype!

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit