“Want Ek is die HERE wat julle uit Egipteland laat optrek het om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees omdat Ek heilig is.” – Lev 11:45

Soos wat die Almagtige Skepper-God, Elohim, die volk uit Egipte gaan haal het omdat hulle Sy volk was en Hy hulle wou leer om in verhouding met Hom te leef, so verlang Hy vandag dat ek en jy Hom sal ken en in verhouding met Hom sal leef.

Die voorwaarde wat vir die volk gegeld het, geld steeds vandag vir ons – om met Elohim in verhouding te kan leef, het ons nodig om rein, gereinig, met voordurende reiniging, voor Hom te leef. Ons het egter ‘n geweldige voordeel bo die volk!

Omdat God heilig is, gebeur dit nie vir ons so maklik soos vingers klap, om waarlik rein voor Hom te kom nie. Die volk moes voortdurend weer en weer kom met offers. Dan was dit ‘n lam en dan ‘n duif en dan iets anders – alles afhangend van die oortreding en ook dit wat die individu kon bekostig. En elke offer het net versoening gebring vir die spesifieke oortreding. WANT diere se bloed kon slegs korstondige versoening bring, dit was nie voldoende om selfs vir ‘n tweede oortreding te help nie. Dit het die volmaakte bloed van Jesus gevra om totale versoening te bring – versoening wat vir ewig voldoende sou wees.

Die bloed van diere het korstondige herstel gebring.

Die bloed van Jesus het eenmalig gevloei om te RED! Jesus RED en hierdie redding geld vir ewig.

Weet jy dat jy die keuse gemaak het om te glo dat Jesus se bloed ook jou vrygemaak het van die las van sonde? Hierdie verlossing is beskikbaar vir ELKEEN wat glo dat dit moontlik is. Maak nou daardie keuse as jy dit dalk nog nie gedoen het nie. Spreek dit uit:

“Jesus ek glo dat U bloed ook vir my gevloei het. Leer my asseblief wat dit regtig vir my beteken.”

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit