DIE GEES VAN GOD OORTUIG VAN OORDEEL

Joh 16:8 en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel:

Joh 16:9 van sonde, omdat hulle in My nie glo nie;

Joh 16:10 en van geregtigheid, omdat Ek na my Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie;

Joh 16:11 en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is.

 

Die kern van dit wat mens in hierdie deel nie mag mis nie, is die feit dat dit slegs die Gees van God is wat oortuig van OORDEEL. Self mag ons nie oordeel nie:

Mat 7:1 Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie.

Mat 7:2 Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.

 

Ons kan ook nie ander oortuig van oordeel nie, want dit is die werk van Heilige Gees.

 

En dan kan mens nog verder sela oor die volgende:

en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is

Dit is afgehandel. Volbring. Gedoen. Yeshua het die volkome oorwinning oor die vyand behaal.

Nou is daar ‘n belangrike gedagte – omdat Jesus die oorwinning behaal het, is daar ook, volgens Rom 8:1, geen veroordeling vir die wat in Hom glo nie. Jesus het aan die kruis klaargemaak met ongeregtigheid. Wanneer ons in Hom glo, is Hy in ons en ons in Hom en daarom kom ons nie meer onder die oordeel nie.

Verder oordeel Yeshua, Jesus, of Vader ons nie meer nie. Die eingste een wat nou nog oordeel, is die Satan self.

Openbaring 12:10 Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.

 

Dit is dus wat die vyand dag en nag doen, hy kla die broers van Christus aan voor die Vader! Maar nou is daar ‘n baie belangrike Bybelse beginsel wat ‘n strik vir ons uitwys waarin ons nie durf trap nie:

Deuternomium 19:15 Een getuie mag nie teen iemand optree insake enige misdaad of enige sonde, by enige misstap wat hy begaan nie; op die verklaring van twee getuies of op die verklaring van drie getuies sal ‘n saak van krag wees.

 

Die vyand is altyd voor die Vader besig om my en jou aan te kla, maar hy het ‘n tweede getuie nodig om krag en lewe aan sy aanklag te gee. Die oomblik wat ek en jy onsself of ons medemens aankla, word ons Satan se tweede getuie en Satan se oordeel staan vas voor Vader! Wat ‘n skrikwekkende gedagte.

 

Medewerker van Christus? Of van Satan?

 

Vader! Wees my genadig!! Leer my hoe om uit hierdie strik van die vyand te bly!! Heilige Gees begelei my daarin om lief te leef en nie oordeel nie!

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit