En toe Hy die skare sien, het Hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. Toe sê Hy vir sy dissipels: Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat Hy arbeiders in sy oes mag uitstuur.  

                                                                                                                   Mat 9:36 – 38

 

Dit is baie interessant hoeveel mense ons Vader die laaste tyd na my stuur vir radio onderhoude, wat veral oor Afrika kom praat en dan gaan dit oor die nood in Afrika en die strategie wat Vader gee oor Afrika. Toe kom daar sowaar ook ‘n man wat vertel dat hy deel was van ‘n maatskappy wat oor die afgelope 18 jaar, die ganse Afrika gekarteer het vir GPS-doeleindes. Die data wat hulle ingewin het, laat jou toe om met ‘n GPS, in enige land in Afrika, jou pad te vind. In sommige van die lande moes hulle die kartering op fietse doen omdat paaie geskik vir voertuie nie beskikbaar was nie.

Skielik sien ek dit as ‘n profetiese voorloper van ‘n groter werk wat Vader in Afrika wil doen! Die pad is gebaan en die kaarte volgens moderne tegnologie, gekarteer en beskikbaar vir enigeen wat wil gaan om hierdie roetes te volg!

Dan kom ook die volgende inligting: Dat 69% van die wêreld se bevolking, nie kan lees of skryf nie. Dat daar in Afrika alleen, meer as 800 tale is waarin die Bybel nog nooit vertaal is nie!! Stel jou voor soveel mense wat afhanklik is daarvan om die Woord te hoor, want hulle kan dit nie lees nie! En dan soveel mense wat die Woord eenvoudig nie kan hoor nie omdat hulle waarskynlik slegs een taal magtig is en die Woord is nog nie in daardie taal vertaal nie!!

Dink dan weer aan Mat 24:14 wat lees dat hierdie evangelie van die Koninkryk aan alle nasies verkondig moet word voordat die einde kan kom!

Ja die oes is net so groot en ek dink bitter min van ons verstaan die omvang van die arbeid wat nodig is om al die baie mense te bereik. En ja ons kan verseker bid, maar as jy meer inligting soek en self wil betrokke raak, kontak gerus die kantore van “Davar Partners” . So min as R300 kan ‘n audio Bybel wat met sonkrag werk, in die hande plaas van iemand wat nog nooit die Woord gehoor het nie.

Ontmoet Davar deur  www.davarpartners.com

Wat is dit wat jý kan doen om die Woord in Afrika uit te bring? Loop vra vir Vader waar Hy jou wil gebruik! Mag Hy jou bydrae seen tot vreugde wat baie siele wat in die Koninkryk inkom!

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit