2Ki 5:9  So het Naäman dan gekom met sy perde en met sy waens en voor die deur van Elísa se huis stilgehou. 2Ki 5:10  Toe stuur Elísa ‘n boodskapper na hom om te sê: Gaan heen, was jou sewe maal in die Jordaan; dan sal jou vlees terugkeer, en jy sal rein wees. 2Ki 5:11  Maar Naäman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê: Kyk, ek het gedink: Hy sal sekerlik na my uitkom en staan en die Naam van die HERE sy God aanroep en sy hand oor die plek heen en weer beweeg en die melaatsheid wegneem.

Is dit nie ons grootste probleem nie –  “Kyk, ek het gedink …” Naäman het gedink hy weet hoe die genesing of aanraking behoort plaas te vind en toe dit nie so gebeur nie, sou dit in sy oë nie werk nie. Hy het letterlik besluit wat moet gebeur en iets anders as wat hy besluit het, kon nie vir hom suksesvol wees nie.

Dit bly die ou ou storie. Moet die Almagtige God, El Elyon nie in ‘n boksie probeer inpas nie, dit werk nie. Sien Hom buite jou boksie – dit is waar jy eintlik gaan begin leef! Hy bly die God van die onmoontlike.

Jer 32:27  Kyk, Ek is die HERE, die God van alle vlees; sou enige ding vir My te wonderbaar wees?

Wat is dit wat op die oomblik vir jou net te groot is? Skryf dit neer en weet, El Elyon is groter as daardie ding.  Sê dit. Hardop. Sodat jou eie ore dit kan hoor. Verwag dat God vir jou sal deurbreek en verwag dit veral op ‘n manier wat jy nooit sou kon bedink nie!!

 

 

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit