DRIE DINGE WAT IN DIE STADSPOORT GEBEUR (deel 2 van 3)

Verlede week het ek geskryf oor die mooi stadspoort wat ‘n mens in Israel sien as jy die opgrawings van Megiddo besoek. Megiddo is waar onder andere Agab en Isebel gebly het. Nabot se wingerd was ook by Megiddo.

Ek het verwys na die drie inhamme wat duidelik sigbaar is in hierdie stadspoort en dat daar in elke inham iets anders gebeur het. Die eerste inham, het ek verlede week genoem, is die een waar die wette of reëls van die stad voorgelees is. Daar moes jy wag om te hoor hoe jy jou moet gedra terwyl jy in die stad was.

Die tweede inham was amper die teenoorgestelde van hierdie eerste een. Daar het die manne gesit om te gesels met alle vreemdelinge wat die poort binnegekom het. As mens nou die rolprent maak in jou kop, van die bedrywigheid by so ‘n stadspoort, kan jy letterlik sien dat ‘n vreemdeling kwalik ‘n haastige binnekoms in ‘n stad in, kon gehad het. Eers moes hy luister na die wette en dan moes hy die ou ooms verdra wat hom uitvra!

Elke vreemdeling was soos die dag se nuus. Hulle moes vertel van die reis, van hulle eie stad, die stede waardeur hulle gekom het … Die ooms sou wou weet van veiligheid langs die pad, van handel en gerugte van oorloë, van konings wat dalk trone verwissel het en waarom. Jy kan jou voorstel! Daar was géén ander manier wat die mense van daardie tyd enige nuus kon kry behalwe as mense dit fisies oorvertel het nie, of natuurlik as jy belangrik was, kon iemand vir jou ‘n brief gestuur het. Maar by gebrek aan fisiese briewe, was nuus wat mondeling oorgedra is, eintlik die koerante, die briewe, die sms’e, die e-posse!!! In ‘n wêreld waar die oordra van inligting die druk van ‘n elektroniese knoppie ver is, kan mens jou nie indink wat dit moes wees om totaal van mondelinge oordrag van inligting afhanklik te wees nie.

Wat sou die profetiese boodskap van hierdie “stop” in die stadspoort wees? Ook hier is die betekenis tweeledig – aan die een kant het ons nodig om die “nuus” van die Woord van God te ontvang. Ons moet dit eerstehands ontvang, persoonlik, self. Ons kan nie net weet van dit wat geskryf staan nie, of om dit deur iemand anders te hoor nie, maak self die Bybel oop en lees dit self!!

Maar dan aan die ander kant, moet ons verstaan wat in die wêreld en veral in ons eie geestelike omgewing aangaan. Dit is nuus wat sonder woorde na ons toe kom, wat ons die slegste kan vang. Die goor kyk wat iemand jou gee, ‘n skimp of dubbelsinnige opmerking kan mens ‘n boodskap gee wat nie waar is nie. Die leuens wat ons glo, pooitjie ons in ons roeping en in ons geloof. Die “Nuus” van die Woord van God is al wat die “Nuus” van die leuen by ons kan uitkanselleer.

Dit is net wanneer ons Woord-Nuus in ons het, wat die stryd teen die aanslag van die Prins van die leuen ons nie sal oorweldig nie.

Bou jou stadsmure in die Gees en bewaak jou poorte met Woord!!

Mag die volgende vir ons waarwees:

Isa 60:18 Van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie—van geen verwoesting of verbreking in jou grondgebied nie; maar jy sal jou mure Heil noem en jou poorte Lof.

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit