DRIE DINGE WAT IN DIE STADSPOORT GEBEUR (deel 3 van 3)

Steeds die stadspoorte van Megiddo

Die vorige twee weke het ek gesels oor die drie inhamme wat duidelik sigbaar is by die stadspoort van die opgrawings van Megiddo. In die eerste inham is die wette van die stad gelees. Die profetiese betekenis daarvan vir ons vandag, is dat ons self moet weet en verstaan wat die riglyne van die Skrif vir ons lewens behels en dat ons dit so sal uitleef, dat dit vir ander ‘n voorbeeld sal wees om te wil naleef.

Die tweede inham in die poort, is waar die nuus van al die reisigers wat verby kom, aangehoor is. Daar weer, moet ons self die “Nuus” van die Woord van God eerstehands ken en ons moet die “nuus” wat Satan aan ons as waarheid wil voorhou, herken en dan met die Woord kan uitkanselleer.

Die derde inham neem mens terug na Spreuke 31 se deugsame vrou:

Haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudstes van die land sit.

                                                                                                                                Spreuke 31:23

Dink ook aan bekende geskiedenis soos van Abraham wat die spelonk van Magpéla gekoop het. Die hele transaksie vir daardie koop is in die stadspoort besleg. Toe Boas gevra het om vir Rut as Losser op te tree, het ook hierdie transaksie in die stadspoort plaasgevind.

Hulle huise was besonder klein. Daar was ook nie raadsale waar regssake hanteer kon word nie. In die stadspoort kon baie mense sit of staan of selfs oor die mure hang om van bo af te kon hoor of deelneem. In die stadspoort het almal wat moontlik ‘n bydrae of beswaar sou wou maak, die geleentheid gehad om dit te doen, niemand is weggewys nie. Omdat alles dan so in die oopte van die stadspoort gebeur het, was die hele saak ook dadelik aan almal van die stad bekend. Sake wat dan so in die publiek hanteer is, was waarlik afgehandel wanneer die bespekings klaar was.

So moet ons lewens ook ‘n oop boek wees voor God en voor ons medemens. Geen verskuilde agenda’s of valse bedoelings nie. Laat ons deursigtig lewe. Manne en vroue van integriteit, betroubaar, voor God getroue getuies en daarom betroubaar om ook namens Hom, te srpeek wanneer Hy dit op ons harte lê om dit te doen.

 

Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: Wie sal Ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my.                                                    Jesaja 6:8

 

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit