GOD  IS  GEEN  MAN  DAT  HY  SOU  LIEG  NIE

 

Iemand vertel my dat daar eendag ‘n prediker was wat ‘n boodskap moes bring tydens ‘n diens in ‘n kerk. Hierdie prediker het ge-open en toe gelees uit Numerie:

 

Numerie  23:19  God is nie ‘n mens dat Hy sou lieg nie,  ‘n mens dat Hy van gedagte  sou verander nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, iets belowe en dit nie uitvoer nie?

 

Daarna het hy die gemeente in die gesig gekyk en die woorde herhaal. Daarna het hy dit weer herhaal en weer en weer en so aangehou om slegs hierdie woorde te spreek sodat hy omtrent 20 minute daarmee volgehou het!

 

Stel jou voor  – jy gaan luister na ‘n boodskap en die prediker hou aan soos ‘n plaat wat vasgehaak het!

 

Blykbaar was die gehoor eers effe ge-amuseerd, toe ge-irriteerd en skielik het dit begin draai en daar het ‘n heilige erns oor die gehoor gekom totdat mense uiteindelik bitterlik begin ween het.

 

Gaan word stil oor hierdie teksvers. Oorweeg dit totdat jy weet dat jy dit jou eie gemaak het: • Elohim, God, is nie ‘n mens nie, mense lieg maar Hy lieg nooit.

• Hy kan nie van gedagte verander nie

• As Hy iets belowe of selfs net sê, doen Hy dit

• Sy Woord is waarheid en lewe, dit kan nie leeg na Hom terugkeer nie

 

Dit is Sy karakter. Dit is Wie Hy is – ook vir jou. En Hy kan nie verander nie, ook nie teenoor jou nie. Hy is ALTYD dieselfde.

 

Loof Hom daarvoor!!

 

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit