Gaan sit seblief êrens eenkant waar niks en niemand jou kan pla nie en oorweeg die volgende gedagte behoorlik: Net soos wat die Almagtige Skepper- God nie versoek kan word nie, kan Hy nie ook nie deur die Bode beïnvloed word nie. Onthou weer wat geskryf staan in die Evangelie van Johannes:

Joh 1:3  Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

Joh 1:4  In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Joh 1:5  En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie.

Alle dinge, net mooi alle dinge, het deur Hom ontstaan. Onthou Jesus se woorde aan Sy dissiples: Luk 10:18  Toe sê Hy vir hulle: Ek het die Satan soos ‘n bliksem uit die hemel sien val.

As Hy Satan uit die hemel sien val het, was Satan immers self aanvanklik in die hemel – ook hy is ‘n skepping, deel van die skeppingswonder van God. Wel, in moderne taal – ‘n stuk van die Skepping “gone wrong”!

Die groot wonder wat mens moet soek om in te neem, is dat die Almagtige Skepper God nie op enige manier deur die Bose beïnvloed kan word nie, Elohim is verhewe bo die Bose. El Elyon, die Almagtige Allerhoogste is hoër en sterker as die Bose.

“Satan” beteken aanklaer en dit is wat hy voortdurend voor die troon van YHWH probeer doen, maar die God in Wie ons glo, is magtig om die ganse skepping in Christus bymekaar te hou, Hy roer die oseane met Sy vingers en bewerk aardbewings met Sy blote asem! Hy beheer elke nuut-skepping wat tot stand kom, van muggies tot nuwe sterre-groeperinge. Dit mag lyk of die mens besig is om oor die aardbol heen te maak net wat hy wil, maar daar is Een wat die finale sê oor absoluut alle dinge het – en Hy WORD NIE DEUR SATAN beïnvloed nie.

En die dag sal kom wanneer elke knie sal buig en tong sal bely dat Jesus die Here is!

Fil 2:9  Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is, 

Fil 2:10  sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,

Fil 2:11  en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit