In Johannes 10 vers een tot vyf, vertel Jesus vir Sy dissiples ‘n gelykenis. Die diep waarheid in hierdie boodskap is veral vandag vir ons ook van uiterste belang.

Joh 10:1  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van ‘n ander kant af inklim, hy is ‘n dief en ‘n rower.

Joh 10:2  Maar hy wat by die deur ingaan, is ‘n herder van die skape.

Joh 10:3  Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem; en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. Joh 10:4  En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit; en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Joh 10:5  Hulle sal ‘n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Joh 10:6  Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel; maar hulle het nie verstaan wat dit was wat Hy tot hulle gespreek het nie.

Daar is soveel stemme wat vandag opgaan, soveel leiers, soveel denominasies … maar daar was nog altyd net een waarheid. Jesus is die Woord en Jesus is die Waarheid. Mag ons altyd seker maak dat wie ons ook al hier op aarde volg as ‘n herder, ons in Jesus se Woord van Waarheid lei.

 Slegs Jesus ken die volle waarheid omdat Hy Waarheid is.

Slegs Jesus kan red omdat Hy die Een is wat die prys aan die kruis betaal het.

Slegs Jesus kan beskerm omdat Hy die vyand oorwin het. Slegs Jesus kan jou waarlik liefhê omdat Hy die prys vir liefde betaal het.

Slegs Jesus kan jou waarlik begelei omdat Hy jou einde net so goed ken as wat Hy jou begin ken.

Ons haal so graag Joh 10:10 aan en praat dan in die algemeen van satan as die dief. Binne die konteks van hierdie verse, is valse leraars die diewe omdat hulle Jesus se skape steel.

Die maklike oplossing vir die dilemma is – ken jy Sy stem?

Volg Hom dan.

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit