HY IS  ‘n BELONER VAN DIE WAT HOM SOEK. 

(Heb 11:6)

 

Job 22:23  If you return to the Almighty [and submit and humble yourself before Him], you will be built up; if you put away unrighteousness far from your tents, 

Job 22:24  If you lay gold in the dust, and the gold of Ophir among the stones of the brook [considering them of little worth], 

Job 22:25  And make the Almighty your gold and [the Lord] your precious silver treasure, Job 22:26  Then you will have delight in the Almighty, and you will lift up your face to God. 

Amplified Vertaling

 

 

Hierdie gedeelte uit Job 22 is vol uitdagings … EN belofte van belonings! 

 

Kyk na vers 24 wat verwys na goud wat tussen die klip in die stroom gelaat moet word. Nou kyk, as jy in Israel gaan stilstaan en afkyk in die geweldige diep dongas wat ‘n wadi laat, kry hierdie teksvers vir jou nuwe betekenis.

 

In die woestyn van Juda reën dit net een keer in ‘n jaar – in hulle winter. Voeldwaters kom dan uit die woestyn af na die laagliggende Dooie See. Hierdie water kom met soveel mag en mening, dat diep klowe in die woestynberge gevorm word. Hierdie klowe word wadi’s genoem. Nou kom die uitdaging om dit wat vir jou kosbaar is, in ‘n wadi te gaan sit. 

Job 22:24  En gooi die gouderts in die stof en tussen die rotse van die spruite die goud van Ofir. 

Afrikaanse Ou vertaling

Twee ander vertalings op my rak, albei direk uit Hebreeus vertaal, lees:

Job 22:24  “and lay your gold in the dust, and the gold of Ophir among the stones of the wadis …”

The Scriptures

Job 22:24  If you regard treasure as dirt, 

Ophir-gold as stones of the wadi

25 And Shaddai be your treasure 

And precious silver for you, 

26 When you seek the favor of Shaddai, 

And lift up your face to God

27 You will pray to Him, and He will listen to you,

And you will pay your vows.

JPS Hebrew-English Tanakh

 

Geleerdes bespiegel dat Ofir in Arabië moes wees. Die goud uit Ofir was duidelik die beste wat beskikbaar was. Dis waarom dit bestempel word as ‘n soort beste van die beste skat moontlik. Die beeldspraak hier wil ons uitdaag om te besluit wat in my lewe vir my meer belangrik is as die Almagtige Shaddai – die Algenoegsame  Bevrediger of so mooi op Engels – “The Many Breasted One” wat die belofte inhou dat Hy tegelyk in elkeen van ons se behoeftes kan voorsien. 

 

In gewone Afrikaans – weet ek dat ek al my vertroue in Hom plaas? 

Verstaan ek “verhouding met God”?

Is ek seker dat my verhouding met Hom vir my ‘n groter prioriteit is as enigiets anders in my lewe. 

Herken ek die goed in my lewe wat vir my meer belangrik is as God? 

As ek hulle herken, is ek bereid om dit “in die wadi te sit”?! Wanneer die vloedwater verby kom, vat die water dit wat jy neersit saam tot in die Dooie See en net mooi niks kan in daardie sout aan die lewe bly nie. Is ek bereid om wat vir my te belangrik is, te laat gaan?

 

En kyk die belofte wat daarna kom: 

26 When you seek the favor of Shaddai, 

And lift up your face to God

27 You will pray to Him, and He will listen to you,

And you will pay your vows.

 

Weet jy dis iets soos om getrou te wees in jou huweliksverhouding, nie rond te slaap nie, of af te skeep nie, of af te kraak nie. Soek Hom soos wat jy die grootste skat in jou lewe sou soek. Jy sal Hom vind. Hy sal jou hoor en “Hy is ‘n beloner van die wat Hom soek”. 

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit