2Ki 5:17  En Naäman het gesê: So nie, laat dan tog aan u dienaar ‘n vrag grond gegee word, soveel as ‘n paar muile kan dra; want u dienaar sal nie meer brandoffer of slagoffer aan ander gode bring nie as net aan die HERE. 2Ki 5:18  Mag die HERE in hierdie saak u dienaar vergewe: as my heer in die huis van Rimmon ingaan om hom daar neer te buig, terwyl hy op my hand leun, sodat ek my ook in die huis van Rimmon neerbuig—as ek my neerbuig in die huis van Rimmon, mag die HERE dan tog in hierdie saak u dienaar vergewe.

Naäman spreek die duidelike begeerte uit dat hy geen ander God wil aanbid nie, as El Chay, die enigste Lewende God wat die God van Israel is. 

Maar hy het ‘n baie groot probleem. As leërowerste van sy koning, die koning van die Arameërs, moet hy gereeld gaan om die god in wie sý koning glo, Rimmon, te gaan aanbid. Rimmon was die god van vrugbaarheid vir die Arameërs. Vrugbaarheid was vir daardie mense alles. Hulle het gebid vir vrugbaarheid in hulle gesaaides sodat hulle genoeg kos sou hê om te eet. Hulle het ook gebid vir vrugbaarheid onder hulle vee en hulle kinders, oor alles waarvan hulle geleef het. Sonder vrugbaarheid op alle vlakke, sou die mens verarm en agteruit gaan. Mense het selfs hulle klein kindertjies lewendig verbrand as offers aan hulle afgode, ter wille van ‘n goeie oes!

Koning Aram sou steeds gereeld gaan om Rimmon te aanbid en Naäman het geweet hy sou moes saam, daar was vir hom geen wegkom kans nie. En dit is waarvoor hy selfs vooruit, om vergifnis wil vra!! 2Ki 5:18  Mag die HERE in hierdie saak u dienaar vergewe: as my heer in die huis van Rimmon ingaan om hom daar neer te buig, terwyl hy op my hand leun, sodat ek my ook in die huis van Rimmon neerbuig—as ek my neerbuig in die huis van Rimmon, mag die HERE dan tog in hierdie saak u dienaar vergewe.

Nou is daar hierdie geweldige waarheid: Naäman weet dat hy teen Yahweh Elohim gaan sondig. Hy weet hy kan dit nie verander nie. Daaroom vra hy vir vergifnis en versoening selfs voordat hy oortree het.

Wat is daar in my en jou lewe, groot of klein, wat ons wéét nie binne die wil van die Vader is nie? Onthou dat alles waarmee ek my willens en wetens besig hou, wat ek weet my buite die wil van die Vader val, halstarrige sonde is. As ek weet dat ek in ‘n verbond staan met die Almagtige, ‘n verbond wat beseël is met die bloed van Jesus Christus aan die kruis, en ek hou nogtans vol met gedrag wat ek weet teen Sy wil is, is ek besig om ‘n bespotting te maak van hierdie Verbond wat God met my het. Onthou dat Hy nooit op Sy woord kan teruggaan nie. Sy verbond met ons, is ‘n ewige verbond.

Kyk weer na Psalm 111:9 Hy het aan sy volk verlossing gestuur;  Hy het sy verbond vir ewig ingestel;  sy Naam is heilig en vreeslik. Sy verbond met ons is ‘n ewige en ook heilige verbond, omdat God Heilig is, is Sy verbond met ons heilig. Van Vader se kant af is elke bedoeling wat Hy met my en jou het, suiwer, opreg en heilig. En hoe antwoord ons daarop? Toe ek hierdie gedeelte gelees het, moes ek uitroep dat ek ‘n probleem het daarmee dat ek tyd mors met die speel van rekenaarspeletjies!! Tyd wat ek kon gelees het of gebid het of ten minsyte vroeg in die bed gekom het om behoorlik te kon rus. Toe hierdie waarheid my tref, het daar ‘n vrees van die Here oor my gekom, so sterk, dat ek nog nie weer aan speletjies gevat het nie.

Gaan wag op Vader en hoor wat is daar dalk in jou lewe wat vir jou ‘n Rimmon geword het. Erken dit en maak klaar daarmee. Ons durf nie ‘n bespotting maak van Sy verbond met ons nie.

Die groot ironie in hierdie verhaal is dat Rimmon, Hebreeus is vir granaat. En die granaat is die vrug van die Bruid van Christus!! Kom ons verbrand ons negatiewe rimonne wat ons kant van die verbond kom opvoeter, sodat ons Rimmon – bruid van Christus kan word!!

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit