MOENIE  MEER  SONDIG  NIE

Joh 5:14  Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê: Kyk, jy het gesond geword; moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie.

Ek moet bely dat, toe ek onlangs hierdie teksvers gelees het, ek geweet het dat ek dit waarskynlik al meermale gelees het, maar die waarheid daarvan het my nog nooit gertref nie! En dit is veral die “sodat” in die tweede sin wat my gevang het. SODAT daar nie iets ergers met jou gebeur nie.

Hierdie “sodat” getuig daarvan dat sonde dalk die rede was daarvoor dat hierdie man in die eerste plek ongesteld was! Die “sodat” waarsku verder dat as hy sou terugval in sy ou gewoontes, daar erger dinge met hom kan gebeur as wat hy die vorige agt en dertig jaar van sy lewe beleef het. Dadelik kom die vraag by mens op – word sonde dan gekoppel aan siekte in ons lewe? Of belangriker – kom siekte, en dan dalk álle siekte dan deur sonde?

Toe ek daarop begin ingaan, moes ek besef dat daar ook twee ander spesifieke gesprekke was waar Jesus met mense direk oor hulle sonder gepraat het.

Onthou die vrou wat toe níe gestenig is nie:  Joh 8:10  En toe Jesus Hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê Hy vir haar: Vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? Joh 8:11  En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie.

Hierdie was ‘n direkte opdrag – “sondig nie meer nie”. Hier was geen sprake van siekte nie, maar wel van die doodstraf. Sy moes haar gewoontes verander, ‘n nuwe lewe kies, anders was die doodstraf haar voorland. ‘n Nou of nooit situasie – gaan en gaan maak reg óf …

Dan was daar die verlamde jong man wie se vriende ‘n gat in die dak gebreek het om die man by Jesus te kan uitkry. Teenoor hom was Jesus se eerste woorde: Mar 2:5  En toe Jesus hulle geloof sien, sê Hy vir die verlamde: Seun, jou sondes is jou vergewe!

Die skrifgeleerdes was erg ontsteld omdat Jesus hom vrygespreek het van sonde. Matthews Henry, skryf in ‘n kommentaar van die Bybel daaroor dat sonde waarskynlik die oorsaak was van hierdie man se siekte, dit was juis waarom Jesus eerste die sonde aangespreek het. Hier is dit ‘n geval van … delg die sonde uit, was jouself af in die Woord en word in jou gees gereing daarvan (soos ons onlangs uit Psalm 51 gesels het) en dan sal jou liggaam ook genees. Hierdie jongman het dus in die eerste plek nodig gehad om te besef dat dit moontlik was om van sy sondelas ontslae te raak. As dit nie vir Jesus was nie, het dit nie met hom gebeur nie. Maar dit is waarvoor Jesus gekom het, om ons vry te maak van sonde. Jesus se kruisdood delg juis sonde uit. Jesus het hierdie jongman aangespreek  op grond van sy geloof. Die jongman moes dus reeds begrip gehad het daarvan dat Jesus hom kan vry maak van sonde. Maar daar is nog steeds ‘n baie groot verskil tussen te verstaan dat Jesus vry maak, en te breek met sondige gewoontes. Wat is sondige gewoontes? Dit wat skeiding maak tussen my en die Vader. Elke ding wat ek heimlik weet, my ongehoorsaam maak aan die natuur van my Vader, daarmee moet ek breek. Dit was vir my nodig om “delete” te druk op “games” op my rekenaar – ek kon ure sit en tyd mors met speletjies op my rekenaar, asof ek nie selfbeheersing het daarin nie. Dan is daar dinge wat ek moet doen, maar ek mors soveel tyd, dat ek ongehoorsaam raak aan die wil van ons Vader. Om Hom te gehoorsaam is om Hom lief te hê. Om Hom nie lief te hê nie, is om my rug op Hom te draai. Dit bring verwydering tussen my en Hom, nie van Sy kant af nie, maar van my kant af. Om verwydering toe te laat is om toegang te gee tot twyfel, agterdog oor Sy getrouheid, bitterheid, afgodsdiens waar ek uiteindelik my eie planne begin maak en dáárin begin glo meer as in Hom … Dit is bekend dat bitterheid en stress die oorsaak is van erge siektes. Kyk weer na: Spreuke 3:7  Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad; Spreuke 3:8  dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente.

Met dit alles in gedagte, is dit baie belangrik om te onthou wat Jesus in Joh 9 leer – alle siekte kom nie vanweë sonde nie: Joh 9:3  Jesus antwoord: Hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie; maar die werke van God moet in hom openbaar word. Joh 9:4  Ek moet die werke doen van Hom wat My gestuur het, so lank as dit dag is; die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Joh 9:5  So lank as Ek in die wêreld is, is Ek die lig van die wêreld. Joh 9:6  En toe Hy dit gesê het, spuug Hy op die grond en maak klei van die spuug en smeer die klei aan die oë van die blinde man

YHWH Elohim se weë is nie ons weë nie. Laat ons nie ons fokus plaas daarop om Hom uit te redeneer nie, maar eerder om te oefen daarin om Hom waarlik lief te hê met ons hele hart, ons hele verstand en al ons kragte. Dit kom slegs deur ‘n lewe van intimiteit met Jesus en deur Hom, met ons Vader.

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit