OM  DIE  HERE  TE  DIEN Psalm 2:11-12  Dien die HERE met vrees, en juig met bewing. Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

Binne die tema van die dien van die Here,  is hierdie teks uit Psalm 2 ‘n opwindende teksvers!

In die eerste plek, onthou, om God te vrees is nie die onder-die-bed-wegkruip bang nie. Niks daarvan nie. Dit gaan oor ontsag, om in te sien dat ek klein is en Hy is groot. Ek weet dat God beter weet as ek, ek weet dat Hy krag het wat ek nie het nie, dat Sy karakter onbesproke is – Hy is liefde en genade maar ook onstuitbaar reg. Op geen manier wil ek Hom opponeer nie, maar ek ag en eer Hom. In hierdie sin vrees ek die Here God Almagtig. Met hierdie omskrywing van die vrees van die Here is die woorde van die Psalm so beskrywend: “juig met bewing”! Eerstens moet ons dus leer wat dit beteken om God te vrees. As ons sukkel daarmee, moet ons Jesaja 11:2 oor onsself bid waar die belofte gemaak word van die Gees van die Vrees van die Here wat oor die Messias sou kom. Ons mag vra dat daardie selfde Gees ook oor ons uitgestort word. Dan is daar die heerlike gejuig met bewing – juig dus sonder om hierdie vrees vir God te verloor. Hoe meer jy oor Hom juig met hierdie bewing, hoe dieper verstaan jy die ontsaglike grootsheid van Sy wese en hoe meer wil jy oor Hom juig! En dan kom “Kus die Seun”. Effektief beteken hierdie woorde presies wat Paulus in sy brief aan die gemeente in Effese beskryf as Hy hulle vermaan om die wapenrusting van die Gees aan te trek. Maar dis ‘n gesprek op sy eie wat ek wil laat oorstaan vir volgende week. Kom ons volstaan vir eers met die wonderwete dat ons God dien wanneer ons vanuit ‘n gesindheid van ontsag vir Hom, oor Hom juig! Doen dit terwyl jy stort of ry in jou kar, of wanneer jy gaan draf of gym. Loof Hom omdat Hy groot en goed en God is!! En weet dat jy Hom dien terwyl jy dit doen.

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit