Een van die belangrikste dinge wat ons as kinders van die Almagtige YHWH Elohim moet leer en onder die knie moet kry, is om die stem van die Almagtige te hoor … en weet jy, voortdúrend te hoor. Mens kan blaze raak, tevrede dat jy op ‘n veilige plek is en dan suutjies, sonder dat jy mooi agterkom, terugglip in ‘n plek waar die hoor van Sy stem dowwer raak sodat jy later selfs op jou “gut” begin reageer en glad nie meer op Sy stem nie.

Op my rak het ek ‘n baie kosbare boekie, “From the Father’s Heart” en dis geskryf deur Charles Slagle. In hierdie boekie het Slagle gesprekke opgeteken wat ons Vader met hom gehad het. Op grond van Elia se ervaring in die woestyn, 1 Konings 19:11 en 12, skryf Slagle dat die stem van God sag na Elia toe gekom het met ‘n rede – dit is ons Skepper-God se begeerte dat ons so intens sal verlang daarna om Sy stem te hoor, dat ons sal soek daarna – met intensiteit. Dat ons sal verlang daarna en dit sal soek soos mens na ‘n skat sou soek.  Vir elkeen wat met erns aan hierdie soektog wil deelneem, het hy raad:
1. Kies deur ‘n wilsbesluit om te luister na jou eie hart. Let op, hier is drie elemente wat genoem word – kies, wil en besluit! Dit klink vir my na ‘n vaste besluit waarvan jy nie van plan is om af te wyk nie!! En die besluit – om te LUISTER  NA  JOU  EIE  HART.
‘n Vol lewe, werksdruk, stress en selfs die begeerte om konfrontasie te vermy, is alles dinge wat deel is van ons lewe vandag, wat maak dat ons nie meer eerlik luister na ons eie hart nie. Ons onderdruk sommer net gedagtes wat opkom omdat ons óf nie dadelik tyd wil spandeer daaraan om daaroor te dink nie, óf omdat ons gewoon nie kans sien om dadelik daaraan te dink nie. In die proses raak ons stomp vir die gedagtes in ons eie hart! Wat ‘n gevaarlike plek om te wees!

2. Omdat bogenoemde waar is, is Slagle se tweede stukkie raad, om weereens te kies met ‘n ernstige wilsbesluit, om te reageer op die stil, sagte stem wat  jy in jou hart ervaar. Terwyl ek dit hier skryf, onthou ek vir Abraham wat van YHWH Elohim die opdrag gekry het om Isak te loop offer. Dan staan daar mos dat Abraham dadelik opgestaan het om dit te doen – gou. Soos Dawid by Goliat wat ook gou gegaan het om hom dood te maak – 1 Sam 17:48.

Die moeilikheid is, so lank as wat ons huiwer, raak die kanse dat ons nie sal positief reageer nie, al groter. As God gepraat het, moet ons dadelik opstaan in gehoorsaamheid aan dit wat ons ervaar Hy met ons praat. Hoe langer ons huiwer en hoe meer dikwels ons huiwer, hoe sagter word die stem van God in ons hart. Hoe sagter die stem van God hoe meer onseker word ons. Onseker lê lepel met ongeloof. Voor ons ons kom kry is ons besig met voorgee – “keeping the appearances up!”

Die kosbaarste ding wat met my en jou kan gebeur in 2013, is om seker te maak dat ons steeds God se stem hoor, dat ons dit ken en dat ons Sy stem gehoorsaam! Mag ons die genade ontvang om dit opnuut te oefen!! Sy stem is ons enigste roetekaart na die verborge skatte wat Hy vir ons in gedagte het vir hierdie jaar!!

Vader!! In die Naam van Jesus, wees ons genadig en leer ons opnuut om waarlik U stem te hoor, te ken en veral te gehoorsaam!

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit