OM GOD TE DIEN Eksodus 8:25  Toe laat Farao Moses en Aäron roep en sê: Gaan heen, offer aan julle God in die land. Eksodus  8:26  Maar Moses antwoord: Dit is nie reg om so te doen nie; want wat ons aan die HERE onse God offer, is ‘n gruwel vir die Egiptenaars. As ons iets wat ‘n gruwel is vir die Egiptenaars, voor hulle oë offer, sal hulle ons dan nie stenig nie? Eksodus 8:27  Laat ons drie dagreise ver die woestyn intrek, dat ons aan die HERE onse God kan offer soos Hy ons sal beveel. Eksodus 8:28  Toe sê Farao: Ek sal julle laat trek, dat julle aan die HERE julle God kan offer in die woestyn; julle moet maar net nie te ver wegtrek nie. Bid vir my.

Eksodus 10:8  Daarop bring hulle Moses en Aäron na Farao terug, en hy sê vir hulle: Gaan heen, dien die HERE julle God. Wie is dit eintlik wat wil gaan? Eksodus  10:9  En Moses antwoord: Ons wil gaan met ons jong mense en ons ou mense, met ons seuns en ons dogters; met ons kleinvee en ons beeste wil ons gaan, want ons wil ‘n fees vir die HERE hou. Eksodus 10:10  Toe sê hy vir hulle: Mag die HERE só met julle wees as wat ek julle en julle kinders sal laat trek! Pas op, want julle het ‘n verkeerde ding voor oë. Eksodus 10:11  Nie so nie! Gaan dan, julle manne, en dien die HERE, want dít het julle verlang. En hulle het hulle van Farao af weggedrywe.

God se duidelike opdrag aan Moses was om Farao te vra om die volk te laat gaan – Israel, Sy eersgeborene – sodat die volk YHWH Elohim kan DIEN. Wanneer ‘n mens nou die hele verloop van al die onderhandelinge en die plae wat daarmee saam gekom het, lees, is daar ‘n paar opmerkings om te oorweeg:

• Farao wil self bepaal óf die volk hoegenaamd sal gaan of nie

• Farao wil besluit wíe van hulle mag gaan

• Farao wil ook besluit wáár hulle die offers mag bring

• Kortom, Farao wil self besluit, bepaal en beheer hoe, wie, waar en wanneer die volk God sal dien met die bring van offers. Nou dink ek oor myself – is daar eksterne faktore in my lewe wat bepaal hoe en wanneer en waar ek die Almagtige dien?

Intimideer mense my dalk en ek hou my in? Ek getuig nie voluit met blydskap nie? Is ek gewoon te lui om vroeg genoeg op te staan en tyd in die Woord en in gebed deur te bring? Is dit God se Gees of my vlees of mense wat bepaal hoe ek YHWH dien?

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit