OM GOD TE DIEN

 

Josua 24:14  Vrees dan nou die HERE en dien Hom in opregtheid en waarheid, en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oorkant die Eufraat en in Egipte, en dien die HERE. 

Josua 24:15  Maar as dit verkeerd is in julle oë om die HERE te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: òf die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, òf die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die HERE dien. 

 

Dit is vandag steeds die Almagtige se begeerte dat ons Hom sal DIEN. Uit Josua se woorde aan die volk besef ‘n mens dat dit ‘n paar besluit van ons vra:

  1. VREES dan nou die Here  

Om God te vrees is om Hom te respekteer, te weet  dat Hy groot is en ek klein, dat Hy alles weet en kan, dat ek soos ‘n bedelaar in die gees, net maak bakhand voor Hom kan leef.

  1. DIEN Hom in opregtheid en waarheid

Hy ken waarheid baie beter as ons. (Hy ken in alles die volle waarheid!) Help nie om voor te gee nie. Hy weet baie goed wanneer ons vals is. Om Hom te dien, moet ons in alles 100% eerlik wees met Hom.

  1. ANDER GODE moet verwyder word

Ons kan so maklik afhanklik raak van mense en dinge en selfs ons eie vermoë! Die kompas van ons denkpatrone moet daagliks, opnuut ingestel word op God se wil, waarheid en gedagtes.

Daar is niks kragtiger wat jy elke dag oor jouself kan bid as om te vra:

Vader, in die Naam van Jesus bid ek, bind my asseblief vandag vas aan U WIL, U WAARHEID en U GEDAGTES. Dat U wil vandag in my lewe sal geskied, omdat U waarheid my gedagtes vervang met U gedagtes – oor alles wat ek vandag moet bedink.

KIES  DIE  LEWE!!

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit