Joël 2:11 En die HERE verhef sy stem voor sy leërmag uit; want geweldig groot is sy leër, ja, magtig die uitvoerder van sy woord. Want die dag van die HERE is groot en uitermate vreeslik, en wie kan dit verdra?

Joël 2:12 Maar selfs nou nog, spreek die HERE, bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag.

Joël 2:13  En skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die HERE julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil;

Joël 2:14  wie weet of dit Hom nie weer sal berou nie, sodat Hy ‘n seën sal agterlaat—’n spysoffer en ‘n drankoffer aan die HERE julle God.  

 

As ons seker gemaak het dat ons geen vooroordeel in ons harte huisves nie, laat ons dan ontdek wat dit van ons vra om ons harte te skeur en nie ons klere nie.

Ons klere sit buite. Ons harte binne.

Ek glo die proses van jou hart te skeur, vra vir ‘n passievolle berou en so ‘n diep begeerte tot verlossing as wat Jakob by die Jabbok beleef het toe hy met Jesus self gestoei het en sy heup Beseer is.

Kom ons gryp YHWH Elohim vas. Passievol. Vir ons land en haar kosbare mense … En as ons ons tafels in die feesdae kreun van kos, mag ons ons Skepper onthou – die Een wat alles in stand hou. Mag ons saamwees ‘n offer van liefde in eenheid, veral ook in ons gesinsverband, tot Hom wees!

 

Vader ons seën U,Skepper van alles wat bestaan, met kinders wat passievol U aangesig soek! Kinders in eenheid samgebind wat net deur U vrede en u liefde bewerk kan word! En Vader ons bid dat U ons sal seën, kinders van Suid-Afrika, skape van U kudde, dat Sui-Afrika in lyn sal kom met U wil en doel vir hierdie mooi land! Ons loof U Naam!

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit