Joh 9:35  Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het; en toe Hy hom kry, sê Hy vir hom: Glo jy in die Seun van God?

Joh 9:36  Hy antwoord en sê: Wie is Hy, Here, dat ek in Hom kan glo?

Joh 9:37  En Jesus sê vir hom: Jy het Hom gesien; en Hy wat met jou spreek, dit is Hy.

Joh 9:38  Toe sê hy: Ek glo, Here! En hy het Hom aanbid.

Joh 9:39  En Jesus sê: Tot ‘n oordeel het Ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, mag sien, en die wat sien, blind mag word.

Joh 9:40  En dié van die Fariseërs wat by Hom was, het dit gehoor en vir Hom gesê: Is ons dan ook blind?

Dit is ‘n geweldige ding wat hier gebeur. ‘n Blinde sien fisies, maar dit help hom om ook in die Gees te kan sien, sodat hy Jesus herken vir Wie Hy waarlik is – die Seun van God.

Daarteenoor kyk die tradisionele, godsdienstige mense net vas teen die gebruike waarmee hulle nie saamstem nie, omdat hulle nie so geleer is nie. Hoor jy daardie woorde: “dít is soos óns dit doen en dáárom is dit reg”!! Boonop het Hy dit op die Sabbat gedoen. En onderliggend, die onstellende wete dat Jesus stof gebruik het. Hulle vra die man selfs meer as een keer na die prosedure wat Jesus gevolg het. Hulle het selfs sy ouers ingeroep. Deur alles staan die tergende waarheid – net die Skepper kon uit stof skep.

Dan kom Jesus se antwoord aan die skrifgeleerdes:

Joh 9:41  Jesus antwoord hulle: As julle blind was, sou julle geen sonde hê nie; maar nou sê julle: Ons sien! Daarom bly julle sonde.

Oorweeg hierdie woorde wat uit my een verklarende Bybel kom, om lig te werp ophierdie woorde van Jesus :

Omdat hulle nie hulle eie behoefte aan geestelike lig en genade kon insien nie, is hulle van die genade uitgesluit!!!

 

Vader!! In die Naam van Jesus vra ek dat U asseblief my geestelike blindheid sal wegneem sodat ek my behoefte aan geestelike lig en genade kan herken en U daarvoor kan vertrou.

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit