WAAR JOU SKAT IS, DAAR SAL JOU HART OOK WEES

                                                                        (Matt 6:21)

 

 

Job 22:23 If you return to the Almighty [and submit and humble yourself before Him], you will be built up; if you put away unrighteousness far from your tents,

Job 22:24 If you lay gold in the dust, and the gold of Ophir among the stones of the brook [considering them of little worth],

Job 22:25 And make the Almighty your gold and [the Lord] your precious silver treasure, Job 22:26 Then you will have delight in the Almighty, and you will lift up your face to God.

 

                                                                                                (Amplified Vertaling)

 

Twee baie duidelike uitdagings elkeen met ‘n wonderbare belofte wat in hierdie teks uitgespel word. Elifas, een van Job se vriende, is hier aan die woord. Elifas het Job se situasie heeltemaal verkeerd verstaan en houe uitgedeel wat wraggies nie nodig was nie. Tog kom hy dan uiteindelik met hierdie stuk raad wat spreek van verstommende insig.

 

Die eerste uitdaging – keer terug na die Almagtige en nie sommer net nie – nee, in nederige onderdanigheid. Komaan wees eerlik, hoeveel keer kom ons na God met ‘n houding van – dis tyd, antwoord nou seblief my gebed, is U ooit daar?!

 

Nederige onderdanigheid. Wat behels dit? Dit is om te weet dat jy weet dat God groot en almagtig is en ek en jy klein is en verseker totaal afhanklik. Hierdie onderdanigheid het niks te make met die idée van ‘n slaaf wat gereed is om geslaan te word nie of wat apaties wag op die volgende bevel nie.

 

Nee. Hierdie onderdanigheid kom uit ‘n begeerte om Hom te aanbid. ‘n Dringendheid om te onthou presies Wie hierdie God is vir wie ek nie anders kan as om te wil leer liefhê nie. Ja want mens moet dit leer. Om Hom lief te hê is om Hom te vertrou, met Hom intimiteit te soek en om Hom te gehoorsaam, daarom vra dit vir wilsbesluit op wilsbesluit.

 

Dit is waarop Elifas dit as ‘n uitdaging stel, dit gebeur nie vanself nie, maar ons moet kies om dit te doen.

 

Dalk is jy eintlik ‘n bietjie fed up vir die kerk en kerkerige mense. Miskien het jy op ‘n stadium hierdie verhouding ding met God probeer en nie eintlik êrens gekom daarmee nie. Of is jy dalk baie ernstig in jou volhou van tyd met die Woord en gebed, maar dit bly koud en sonder kontak.

 

Kry vir jou ‘n boek oor God se Name. Vat dit en lees dit asof dit ‘n studiestuk is, maar sorg dat jy verstaan wat jy lees. Gaan soek dan die waarheid van die betekenisse van Sy Name in die Woord en ook in elke dag se gewone lewe om jou. Kweek ‘n verwagting dat die betsaan en die Wese van die Almagtige vir jou as ‘n werklikheid deurbreek.

 

Soos die skanse val moet jy weet, Hy, ja Hy is die een by wie jy sommer net kan gaan sit. Hy het jou lief. Hy ken jou. Hy het jou hele lewe oordink voordat jy geskep is en dit is die waarheid. Gaan lees weer Ps 139:16

 

By Hom hoef jy niks te bewys nie. Hy weet alles. By Hom kan jy 100% eerlike wees. Hy kan nie lieg nie, want Hy is God (Numerie 23:19) Hy is liefde (1 Joh 4:8) Sy karakter staan vas. God Drie-Enig, Elohim, is die een wat jy waaragtig kan vertrou.

 

Kom na Hom toe sonder voorstelle of aandrang op antwoorde en aandag. Sodra Sy vrede oor jou spoel, gebeur al die res vanself.

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit