Iemand het my onlangs gekonfronteer met ‘n, op die oog af, baie “gewone” vraag waarop die antwoord voor die hand liggend is …. of so het ek gedink!

Die vraag was:  Waarom het Jesus mens geword?

Onmiddellik begin mens antwoord met dinge soos dat Hy ons sonde moes wegneem;

Hy moes die dood namens ons oorwin;

Hy moes ons kom leer van die Vader, dit wat geen ander mens ons kon leer nie; 

Dat Hy ons die weg na die Vader moes wys, en soveel meer soortgelyke dinge … Belangrik is dat elkeen van hierdie dinge waar is, maar dat nie een van hierdie wonderlike dinge die vinger in die kol plaas nie!!

Waarom het Jesus mens geword?

Die belangrikste antwoord op hierdie vraag is die volgende: OMDAT  GOD  NIE  KAN  STERF  NIE

Van die begin af – wanneer dit ook al was, want mens kan dit nie in tyd bereken nie, is dit bepaal dat Christus, die Gesalfde Seun van die Vader, die Offerlam sou word om die mens totaal vry te maak van die bande van die Bose en die dood. Maar as God kon Hy nie sterf nie – daarom moes Hy Jesus word, 100% God en tegelyk ook 100% mens.

Christus, die Seun van God, het mens geword omdat God nie kan sterf nie. Hy kan nie. Nooit nie.

Gaan sit erens stil en raak aan hierdie gedagte gewoond. Aanbid Hom dan daarvoor.

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit