WIE  HET  JOU  GENEES?

Joh 5:11  Hy antwoord hulle: Hy wat my gesond gemaak het, Hy het vir my gesê: Neem jou bed op en loop. Joh 5:12  Toe vra hulle hom: Wie is die man wat vir jou gesê het: Neem jou bed op en loop? Joh 5:13  Maar hy wat gesond geword het, het nie geweet wie dit was nie; want Jesus het Hom verwyder, omdat daar ‘n skare op die plek was.

Mens wil uitroep – “Hoe is dit moontlik!?”Hoe kon hy nie geweet het wie dit was wat hom genees het nie!!

Het alles net te vinnig gebeur? Het die man nog nooit van Jesus gehoor nie? Hy kon nie rondloop nie en het waarskynlik min kontak met mense gehad. Stel jou voor – die man lê daar soos elke ander dag en uit die blou is hierdie man by hom wat hom die vreemde vraag vra – “Wil jy gesond word?” En die volgende ookblik sê hierdie selfde man eenvoudig vir hom – “Staan op, neem jou bed en loop.” En toe is Hy weg.

Dit is moontlik dat hierdie man wat vir agt en dertig jaar daar gelê het, so verdwaas was, dat hy regtig net kon dink aan die feit dat hy genees is en aan niks anders nie.

Weer moet ek vra: Gebeur dit ook met my en jou? Gebeur dit dalk veral dat ons bid oor ‘n saak en oortuig is dat ons weet “uit watter rigting” die uitkoms sal kom. Maar dan gebeur daar iets wat ons nooit sou verwag nie – soveel so dat ons dit nie eers dadelik as die antwoord op ons gebed herken nie. Dis dan wat ook ons God in ons situasie kan miskyk.

Mag ons oefen en begeer om so na aan Hom te leef dat ons dadelik sal weet wanneer en hoe Hy in ons lewe ingryp.

Soek Jesus dag vir dag, heel dag lank, in alles wat jy beleef. Wees net maar bewus van Hom en Hy sal Hom aan jou openbaar.

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit