Wie is Ons?

“Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde.
Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat Hy geskep het

Psalm 145:8 – 9

Esté Geldenhuys is gebore en het grootgeword in Kroonstad. Sy studeer drama op Stellenbosch Universiteit waar sy ook haar man Coert, ‘n woud-ekoloog, in die Berg en Toer Klub ontmoet. Coert en Esté is steeds buitelewe mense. 

Omdat Coert se werk hom Suid-Kaap toe neem, woon hulle 21 jaar in George. Hulle vier kinders is daar gebore. In George was Esté by baie dinge betrokke, van onderwys en Voortrekkers, kuns en kultuur deur tot by die verkoop van eiendomme – alles in voorbereiding vir wat sy later in Pretoria sou doen. 

Einde 1991 verhuis die gesin na Pretoria en dit is waar Esté betrokke geraak het by Radio Kansel – oor die jare het sy verskeie programme hanteer. Optredes by vrouebyeenskomste, kampe en eredienste en ook die skryf van boeke het gevolg.

In Junie van 2015 het Esté uitgetree as gereelde aanbieder by Radio Kansel. 

Om betrokke te raak by die skryf van boeke, het ook uit die radio-bediening gevloei. Daar was baie boeke in samewerking met ander, maar titels wat slegs onder haar naam verskyn het, was “Wanneer God mense aanraak”, “Knak maar, dis goed”, albei uitgegee deur Carpe Diem. “Woordbeloftes vir Ma’s”, “Ankers gee jou Vlerke” en “Ontdek wie jy werklik is” is uitgegee deur Struik Christelike Boeke.

Na 8 jaar se harde werk, verskyn die boek “Laat U Naam geheilig word” in 2014. In die jaar 2016, het uit die stal van Lux Verbi, die boek “Vroue van die Bybel” verskyn en in 2018  “Vroue van die Bybel 2”. In 2019 is die boek “Laat U Naam Geheilig Word” deur Lux Verbi hersien en in Oktober van daardie jaar, bekend gestel. 

In 2006 het ons Hemels Vader Esté gevra om as toerleier, mense na Israel te neem en tans word hierdie opdrag hanteer deurdat Esté selfs as toeroperateur ook optree. ‘n Voorreg wat sy steeds met entoesiasme deurvoer. 

In 2011 het die geleentheid gekom om op Kruiskyk die program “padlangs” aan te bied. Ook hierdie aanbieding is gestaak in Augustus 2022. Om die Evangelie te bedien waar sy ook al die geleentheid kry, bly haar passie. 

“Een van die jong aanbieders by Radio Kansel het my eendag gevra wat die belangrikste ding is wat ek in 23 jaar van uitsaai geleer het. My antwoord – nederigheid. Sonder nederigheid kom ons nêrens in die Koninkryk nie!

Voordat mens oor geestelike groei begin praat, moet jy eers self die pad stap, jou kop stamp en leer uit jou eie foute… Dit hou jou op jou knieë! My totale afhanklikheid bly in my Skepper. Aan Hom al die erkenning en eer.”

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit