AAN HOM WAT MAG HET OM TE DOEN VER BO ALLES WAT ONS BID OF DINK

Effesiërs 3:20  

 

 

Ja! Die Almagtige Allerhoogste God in Wie ons glo, El Elyon, het mag om te doen ver bo wat ons bid of dink. Die teksgedeelte wat die laaste paar weke reeds op my hart is om met jou te deel, sluit af op die mees verstommende gedagte. Kyk hierna:

 

Job 22:30  He will even deliver the one [for whom you intercede] who is not innocent; yes, he will be delivered through the cleanness of your hands. [Job 42:7, 8.] 

Amplified Vertaling

 

Wat ‘n belofte! En wat ‘n verantwoordelikheid!

 

Kyk om jou rond – na ons land en ons mense en dinge wat in die geestelike gebeur waar uit verskillende oorde ontstellende gedagterigtings al sterker opstaan. Aan die een kant word voorvaderaanbidding, wat gepaard gaan met offers wat gebring word en erkenning aan die dood en aanbidding en verklaring van afhanlikheid van die dooies, al meer alledaags. Elkeen wat die Woord ken en weet watter groot gruwel dit is om enigiets anders as die Lewende God, El Chay te aanid, kan nie net anderpad kyk nie!

Aan die ander kant is daar diegene, wat onstellend genoeg hoofsaaklik Woord-geleerdes is, wat die waarheid van die Woord betwyfel en selfs ontken, en daarmee saam hoop uit die lewe uithaal!!

 

Dan praat ons nog nie eers van persoonlike vlak waar onsself stoei met goed wat ons sukkel om te oorkom, en ons geliefdes wat vasgevang sit in dinge wat hulle uithou uit die volheid van die Vader.

 

Daar is net soveel nood! Máár! Elkeen wat bereid is om die Job 22:22 – 30 pad te stap, ontvang die krag uit die mag van die Allerhoogste wat ons in staat stel om die wêreld om ons witwarm te bid!!

 

Kyk watter opdrag Job se vriende gekry het aan die einde van hierdie verhaal:

Job 42:7  After the Lord had spoken the previous words to Job, the Lord said to Eliphaz the Temanite, My wrath is kindled against you and against your two friends, for you have not spoken of Me the thing that is right, as My servant Job has. 

Job 42:8  Now therefore take seven bullocks and seven rams and go to My servant Job and offer up for yourselves a burnt offering; and My servant Job shall pray for you, for I will accept [his prayer] that I deal not with you after your folly, in that you have not spoken of Me the thing that is right, as My servant Job has. 

Amplified Vertaling

En toe gebeur die volgende met Job – sy hele lewe het verander nadat hy vir sy vriende gebid het:

Job 42:10  En die HERE het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het; en die HERE het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. 

 

Wat is die kans ek en jy vat God op Sy Woord en ons begin die pad stap en op grond van hierdie Woord, begin ons intree vir baie spesifieke dinge. Onthou wat Paulus geskryf het oor die stryd wat nie teen vlees en bloed is nie (Ef 6:12) en ook dat ons ons gedagtes moet gevange neem en gehoorsaam maak aan Chrsitus (2 Kor 10:4-5) wat Woord is!!

 

Een derde van die weermag van die Here van die Leërskare, Jahweh Sabaot, bestaan uit bidders – elkeen wat bid!! Laat ons deel word van ‘n menigte wat waaragtig bid sodat ons uiteindelik een groot biddende volk sal wees!!

 

Effesiërs 3:19 – 21 “… sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan Hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid! Amen. 


Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit