Het jy al ooit daaraan gedink, daaroor gewonder, waarom Jesus juis modder gemeng het om die blinde man by die bad van Siloam, te laat sien?

Modder is tog grond, stof.  Adam – die eerste mens wat in die Woord genoem word, is uit stof gemaak: Gen 2:7  En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

 Dan was daar ook die waarskuwing: Gen 3:19  In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.

Hierdie is dinge wat die Skrifgeleerdes baie goed geweet het. Hulle het hierdie “stof” wat gebruik is, beter verstaan as enige ander mense. Die Skepper God, YHWH Elohim het die mens uit stof gemaak. Meer nog, slegs YHWH Elohim het die Goddelike mag en skeppende krag om ‘n mens uit te stof te kon maak. Verder het Jesus sy eie speeksel gebruik om die modder mee te maak, en nie water of iets anders nie. DNA is in speeksel. Dit was die DNA van die Skepper wat met stof (soos in die geval van Adam) gemeng is om ‘n nuwe skeppingswonder te  weeg te bring naamlik van ‘n blinde wat sien.

Die manne was ontsteld, want die betekenis van dit alles was vir hulle net te “close to home”.

Nogtans was hulle so verblind deur hul eie tradisie dat hulle net nie die waarheid of dan Waarheid wou aanvaar nie.

Tot watter mate verblind ons tradisie ons steeds vandag sodat ons spesifieke waarhede net nie kan snap nie?

 

Vader, in die Naam van Jesus, wees ons asseblief genadig, dat tradisie wat deur mense gekom het, ons nie sal weghou van die Waarheid wat van U af kom nie! Amen

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit