2Ki 5:15  Toe draai hy om na die man van God, hy en sy hele gevolg, en hy het ingekom en voor hom gaan staan en gesê: Kyk, nou weet ek dat daar geen God op die hele aarde is nie, behalwe in Israel. Neem dan nou tog ‘n geskenk aan van u dienaar. 2Ki 5:16  Maar hy sê: So waar as die HERE leef voor wie se aangesig ek staan, ek sal dit nie aanneem nie! En hy het by hom aangehou om dit aan te neem, maar hy het geweier. 2Ki 5:17  En Naäman het gesê: So nie, laat dan tog aan u dienaar ‘n vrag grond gegee word, soveel as ‘n paar muile kan dra; want u dienaar sal nie meer brandoffer of slagoffer aan ander gode bring nie as net aan die HERE.

 

Naäman lê sy eie belangrikheid neer, klim letterlik van sy “high horse” af en gehoorsaam Elisa deur hom sewe maal in die Jordaan te onderdompel … en hy genees! Hy kry die vel van ‘n jong man terug!

Daarna doen Naäman nog iets wat van nederigheid getuig – hy gaan terug na Elisa, klim weer van sy perd of dan sy wa af, en verneder homself deur in te gaan om Elisa te ontmoet. Naäman het waarlik uiterlik, sowel as innerlik ‘n gedaanteverwisseling ondergaan!! En die grootste verandering wat sekerlik in hierdie veldheer se lewe gebeur, is dat hy, as hooggeplaasde uit ‘n vyandige koninkryk, erken dat daar op die hele aarde geen God is, behalwe in Israel nie!  En hy spreek die begeerte uit om hierdie God te aanbid. En dan kom sy vreemde versoek om ‘n vrag grond te laat aflewer – soveel as ‘n paar muile kan dra.

Grond? Hoekom grond?

Hy wou ‘n altaar bou, want op ‘n altaar word offers gebring wat aanbidding uitspel maar ook waar versoening bewerk word. Naäman verklaar dus dat hy in ‘n verhouding wil staan met die Lewende God van Israel, El Chay. Dit is wat gebeur wanneer die mens voor die waarheid te staan kom van Wie die Almagtige God van Israel is!!

Ken jy die God van Abraham, Isak en jakob as die enigste lewende God, El Chay.  Wat doen hierdie “kennis van El Chay” aan my en jou? Dring dit ons tot verhouding?

 

Vader wees ons genadig! Dat ons U nie as van selfspereknd sal aanvaar nie! Dat ek my altaar van aanbidding sal bou en sal diens en dat ek U in alles sal onthou en ken!

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit