DRIE DINGE WAT IN DIE STADSPOORT GEBEUR (deel 1 van 3)

 

Wanneer hierdie gedeelte op die webwerf uitgaan, sal ek met ‘n groep mense in Israel wees. Ons sal onder andere die ruïnes van die stad Megiddo besoek. Megiddo het reeds bestaan in die tyd wat Dawid en Salomo konings was. Ons lees dat Salomo die stad herbou het (1 Konings 9:15) en later het ook Agab verbeteringe aan die stad aangebring. Agab het ook in Megiddo stalle vir al sy baie perde gebou, perde wat moes kos kry in die tyd van die droogte wat deur Elijah aangekondig is.

Maar dit wat ek eintlik wil deel, is iets baie interessants wat ek in Megiddo van my gids geleer het. Die stadspoort van Megiddo is seker die poort uit daardie tydperk, wat die beste bewaar gebly het. As jy daar kom, sien jy letterlik drie inhamme in die poort. Amper soos ‘n nisse of skuilplekke. In elkeen van hierdie inhamme, het daar iets anders gebeur in die Bybelse tye.

Die eerste inham was die posisie van die manne wat die wette of sosiale reëls wat in die stad gegeld het, gelees het. Die koning was verantwoordelik vir die opstel van hierdie reëls. Hy het dan ook iemand aangestel wie se werk dit was om daardie reëls weer en weer te lees – heel dag lank. Enigeen wat die stad binne gekom het, was self verantwoordelik daarvoor om lank genoeg stil te staan om te luister, sodat hy kon weet hoe hy homself in hierdie stad te gedra. Niemand kon homself later verskoon deur te beweer dat hy nie geweet het wat die reëls van die stad was nie.

Hierdie gebruik hou ‘n baie belangrike profetiese boodskap in vir ons lewe en veral ons gebedslewe. Mag ons in ons gebedslewe voor ons Vader, daagliks skrif ontvang waarvolgens ons ons lewe kan rig om in Sy Koninkryk te groei en ook onder die beskerming van Sy Koninkryk te lewe.

Mag ons dan ook met ons lewens getuig van hierdie waarheid waarvolgens ons weet dat ons moet lewe! Dat ons lewe soos hierdie dokument sal wees wat in die stadspoort gelees word, vir elke mens wat ons ontmoet, om die boodskap helder en duidelik te kry – en dat ander ‘n begeerte sal hê om dit na te volg!

 

Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang; loof Hom, prys sy Naam.

Want die HERE is goed; sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag.

                                                                                                           Psalm 100:4 en 5

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit