Psa 119:28  My siel drup weg van kommer; rig my op na u woord.

Om jou oor dinge te bekommer is ‘n keuse en dit is ook om nie in ons God en Vader te vertrou nie. Onthou wat Jesus leer in die bergpredikasie:

Mat 6:26  Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?

Mat 6:27  Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg?

Mat 6:28  En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin nie;

Mat 6:29  en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie.

Mat 6:30  As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in ‘n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, kleingelowiges?

Mat 6:31  Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?

Mat 6:32  Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.

Mat 6:33  Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Mat 6:34  Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.

 

Terug by Dawid se opmerking uit Ps 119 – “My siel drup weg van kommer” :

Kommer hou jou fokus vas op dit waaroor jy jou bekommer

Kommer maak jou moedeloos Kommer neem al jou vreugde weg

Kommer baar nog meer kommer

Kommer spruit uit ongeloof en maak ‘n kloof tussen ons en ons Vader.

 

Hoe kom ons daar uit? Volg Dawid se raad – “Rig my op na u Woord”.

En hoe gebeur dit?

1. Na die mate wat ons die Woord biddend lees met die begeerte dat dit ons sal verander, sal die Gees wat deur die Woord kom, ons krag gee om die LEWE wat in die Woord is, te snap en ons eie te maak.

2. Ons sal die karakter en getrouheid van die Almagtige, Lewende God leer verstaan en vertrou. 3. Ons sal met Hom in verhouding kan begin leef.

4. Vertroue in die Almagtige, Ewige God, is al wat kommer en twyfel uit ons kan weg weer.

 

Soek Sy Koninkryk en Sy Goddelike geregtigheid, en alles wat jy nodig het, sal vir jou bygevoeg word!

Psa 119:147  Voor die môreskemering roep ek om hulp; op u woord wag ek.

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit