“Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.”    Op 19:7 – 8

Vers 7 verwys daarna dat die bruid haarself gereed gemaak het. Daarna kom die stelling dat “aan haar gegee is” die bekleding van die fyn linne en dan die rede waarom fyn linne – want dit is die regverdige dade van die heiliges.

As ons dus deel van die bruid wil wees, moet ons in die eerste plek bid dat ons Vader ons ‘n opregte begeerte gee, ‘n verlange om Hom waarlik te ken en te verstaan wat dit is wat Jesus, ons Messias, die Christus wat die Seun van God is, vir ons gedoen het. Ja dit is maklik om die wete te reduseer tot die gedagte dat Hy vir ons aan ‘n kruis gesterf het. Maar dit is mos hoegenaamd nie al wat dit is nie. Onthou dat Hy ook genoem  het dat elkeen wat Hom wil volg sy eie kruis moet opneem om Hom te volg.  Volgende week meer hieroor.

Vir hierdie gedagtegang dan net dit: Bid vir die begeerte om beter begrip te kry van waaroor dit werklik alles gaan, en

Bid dan vir die gawe van gehoorsaamheid en deursettingsvermoë om deur te breek nie net na die verstaan van wat “regverdig” regtig beteken nie, maar om volhoubaar te leef met “regverdige dade”.

Ons kan nie net min of meer verstaan waaroor dit gaan nie.

Ons moet begeer om ten volle te verstaan.

Dan eers kan ons kies om daagliks te oefen daarin om te leef wat van ons gevra word.

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit