Die bloed van Jesus het my gered …

Die bloed van Jesus het my gered …

Ja die bloed van Jesus het my gered, maar nou is dit my keuse of ek Hom gaan toelaat om my van myself te red! Die mens met wie ons elke dag die meeste praat, is onsself. Die mens wat ons die kwaadste kan maak, is onsself. Die mens wat ons die maklikste gehoorsaam, is...
Bloed van diere kon nie red nie

Bloed van diere kon nie red nie

“Want Ek is die HERE wat julle uit Egipteland laat optrek het om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees omdat Ek heilig is.” – Lev 11:45 Soos wat die Almagtige Skepper-God, Elohim, die volk uit Egipte gaan haal het omdat hulle Sy volk was...
God kan nie deur die Bose beïnvoed word nie

God kan nie deur die Bose beïnvoed word nie

Gaan sit seblief êrens eenkant waar niks en niemand jou kan pla nie en oorweeg die volgende gedagte behoorlik: Net soos wat die Almagtige Skepper- God nie versoek kan word nie, kan Hy nie ook nie deur die Bode beïnvloed word nie. Onthou weer wat geskryf staan in die...
God kan nie versoek word nie

God kan nie versoek word nie

Jakobus 1:13  Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie. God kan nie sterf nie, dit is waarom Jesus as mens op aarde gebore moes word, sodat Hy kon sterf...

Waarom het Jesus mens geword?

Iemand het my onlangs gekonfronteer met ‘n, op die oog af, baie “gewone” vraag waarop die antwoord voor die hand liggend is …. of so het ek gedink! Die vraag was:  Waarom het Jesus mens geword? Onmiddellik begin mens antwoord met dinge soos dat Hy ons sonde...

Eet kommer jou op?

Psa 119:28  My siel drup weg van kommer; rig my op na u woord. Om jou oor dinge te bekommer is ‘n keuse en dit is ook om nie in ons God en Vader te vertrou nie. Onthou wat Jesus leer in die bergpredikasie: Mat 6:26  Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai...

Waaraan is my siel verkleef?

Die woord “siel” kom 108 keer in die boek Psalms in die Woord voor. As mens daaraan dink dat Koning Dawid twee derdes van die Psalms geskryf het, kan mens nie help om te begin wonder oor wat die rol van die sielsdimensie in ons verhouding met ons Vader is nie. Dawid...

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit