Jakobus 1:13  Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie.

God kan nie sterf nie, dit is waarom Jesus as mens op aarde gebore moes word, sodat Hy kon sterf vir ons sonde. Sy bloed moes vloei. Hy was tegelyk 100% God en 100% mens, sy bloed as mens was dus ook Goddelike bloed, en hierdie Goddelike bloed was of is steeds daartoe in staat om ons te reinig van elke vorm van onreinheid.

Nou kom daar ‘n volgende wonderbare en Goddelike kwaliteit by waaroor mens moet gaan dink:

God kan nie deur die kwaad versoek word nie. As mens het Jesus ook dit oorwin!!

God kan nie versoek word nie! Daar is hoegenaamd geen manier dat God versoek kan word nie!!

Wat beteken dit? Dit moet beteken dat die Almagtige Skepper-God totaal ontoeganklik is vir die Bose. Dit beteken ook dat Elohim – die Skepper-God – so vas staan in Wie Hy is, dat Hy eenvoudig nie daarvan kan afwyk nie. Omdat Hy Almagtig, Alomteenwoordig en Soewerein is, is Hy Wie Hy is, Hy kan nie verander nie, Hy is altyd dieselfde.

Die Een in Wie ons glo, is altyd dieselfde, ons sal nooit verras word deur iets waarop ons nie voorbereid was nie. Hy lkan ons nie teleurstel nie. Ons kan Hom altyd vertrou. Hy is altyd getrou … want die Bose het geen invloed op Hom nie!!

Jesaja 41:4  Wie het dit gedoen en tot stand gebring? Hy wat die geslagte roep van die begin af; Ek, die HERE, die Eerste, en by die laaste is Ek dieselfde.

Dankie Vader! Ons loof U Naam omdat U altyd is Wie U se dat U is en dat die Bose geen invloed op U kan uitoefen nie! U is waarlik ons veilige vesting!! Ons eer U

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit