Die vraag waarby ons aanvanklik begin stilstaan het in hierdie kort gesprek, is die vraag oor waarheid – wat is waarheid?Dis maklik om die antwoord op hierdie vraag af te maak met die Afrikaanse spreekwoord wat sê “Soveel hoofde soveel sinne”.  Maar dis tog nie die antwoord nie. Ek sal steeds graag van Pontius Pilatus wou weet waarom hy nie gewag het op Jesus se antwoord toe hy Hom die vraag gevra het nie, naamlik: “Wat is waarheid?”

Verlede week het ek daarna verwys dat die Woord baie duidelik daaroor is dat Jesus, en daarom die Woord van God die waarheid is. Ek het ook weer na Joh 17:17 verwys wat lees: ”U Woord is die waarheid.” Vandag wil ek jou steeds uitdaag met die kwessie van waarheid, maar dalk net uit ‘n ander hoek uit. Ons kan so besorg wees oor die vraag of ons self of iemand anders God ken. Toe lees ek iets raak wat Bob Sorge geskryf het in sy boek “Secrets of the Secret Place”: Hy beweer naamlik dat die belangrikste vraag nie is of ek en jy die Almagtige God, El Elyon ken nie, maar of God vir my en jou ken?

Die vraag slaan mens nogal tussen die oë nie waar nie? Mens wil dadelik antwoord – JA! Hy het my uitgedink en geskep, natuurlik ken Hy my. Die antwoord waarby Sorge uitkom, is dat El Elyon graag in ons private lewe ingenooi wil word. Hy wag dat ons Hom innooi. In die mate wat ons met Hom eerlik is en ons hele hart met Hom deel,  sodat ons ons kleinste hartkamers aan Hom ontbloot, kom Hy in en gee raad en vertroos en bring teregwysing. Maar solank ons nie met Hom eerlik is nie, is ons op ons eie sonder die inspraak van El Elyon.

Nooi die Lig wat Jesus self is, in jou gedagtes, jou beplanning en vrese en ambisies in. Praat met Hom. Vra Hom om met jou te praat deur jou eie gedagtes en deur Woord en deur ander mense. Verwag Hom om deel te wees van alles wat jy dink en doen, en jy kan weet dat Hy jou sal ken, want deur Hom in te laat, vra jy Hom om jou te “beken” en dit is soos om gemeenskap te hê. Tydens gemeenskap word daar saad gestort.  

Ek en jy het nodig om in Intimiteit met die Almagtighe, enigste Lewende God, bevrug te word met Sy saad, vir elkeen van ons behoeftes. Goddelike saad kan in elkeen van ons behoeftes nuwe lewe bring en daar Lewe is Waarheid.

Soek intimiteit met Hom, laat Hom toe om jou waarlik te ken en jy sal in waarheid leef!

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit