KOM ONS PRAAT OOR KLEINSERIGHEID

Luk 9:23  And He said to all, If any person wills to come after Me, let him deny himself [disown himself, forget, lose sight of himself and his own interests, refuse and give up himself] and take up his cross daily and follow Me [cleave steadfastly to Me, conform wholly to My example in living and, if need be, in dying also].
        Amplified Vertaling

Kleinserigheid – nie die soort wat jy beleef wanneer jy jou stamp of as die tandarts jou inspuit nie, nee, die een wat jy voel as iemand voor jou indruk by die kassier, of as iemand ‘n opmerking maak waarin jy dadelik beleef dat hulle jou (alweer) te na kom.

Daar is soveel klein goedjies sommer so in jou vriendekring en huis, waaroor mens so maklik kleinserig kan voel. Iemand vergeet jou verjaardag. Die kinders verkies om by pa raad te vra en ignoreer jou inspraak. Jy laat knip en kleur jou hare en niemand sien dit raak nie. Iemand maak ‘n onskuldige opmerking en jy neem dit persoonlik op.

Waar kom kleinserigheid vandaan? Dit kom moontlik omdat jy onsekerheid beleef in jouself. ‘n Swak selfbeeld kan die oorsaak wees. Of het mense jou in die verlede seergemaak en jy het nooit herstel van daardie seerkry nie, dalk omdat jy nie met die mense gelykgemaak het deur vergifnis en vryspraak nie. Mens moet onthou dat alle situasies wat jy beleef ‘n boodskap in die “Boodskappe Bank” van jou gedagtewêreld deponeer. Lank na goed met ons gebeur het, bly die boodskap draal – selfs al het ons reeds die detil van die insident vergeet. Alle boodskappe is nie positief nie. Nou gebeur dit dat hierdie boodskap oppervlak toe spring in soortygelyke situasies en dan reageer ons uit kleinserigheid.

Wat doen kleinserigheid aan ons? Dit trek ons af. Dit trek ons uit die posisie in ons Vader waar vrede en liefde heers en waar ons in geloof kan staan ten opsigte van wat Vader oor ons dink en dit waartoe ons in Hom, in staat is. Ons bly op die verdediging, besig om te skerm vir die “self”.

Kleinserigheid is vernietigend. Mens kan nie in oorwinning leef terwyl jy kleinserigheid toelaat nie. Hou jouself dop. Wees eerlik wanneer dit uitspring en weier dit. Vra Vader vir genesing. Kyk weg van jouself af – doen wat die omskrywing van die Amplified vertaling van Luk 9:23 vra: “disown himself, forget, lose sight of himself and his own interests, refuse and give up himself”.

Nou wat sou die teenoorgestelde van Kleinserig wees? GROOTHARTIG?

Vader! In die Naam van Jesus, wees ons genadig en begelei ons op die pad na groothartigheid.

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit