KOM ONS PRAAT OOR MOSES

 

Het jy jou al ooit in Moses se skoene probeer plaas? Daar is soveel fyn goetjies in di Skrif wat ons nie raaklees nie en waaruit ons so baie kan leer! Let byvoorbeeld op dit wat van Moses geskryf staan in Handelinge hoofstuk 7:22 – 25

En Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en was magtig in woorde en dade. En nadat hy die ouderdom van veertig jaar bereik het, het dit in sy hart opgekom om sy broers, die kinders van Israel, te besoek; en toe hy sien dat iemand onreg aangedoen word, het hy hom verdedig en die man wat mishandel was, gewreek deur die Egiptenaar te verslaan. En hy het gedink dat sy broers sou verstaan dat God hulle deur sy hand redding sou gee; maar hulle het dit nie verstaan nie.

 

LET OP: “opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en was magtig in woorde en dade”

Moses was nie ‘n eenvoudige skepsel nie, maar ‘n intelligente man met die beste opleiding van sy tyd!

 

In die ouderdom van VEERTIG jaar het hy na SY BROERS gegaan- “En hy het gedink dat sy broers sou verstaan dat God hulle deur sy hand redding sou gee; maar hulle het dit nie verstaan nie”. (vers 25)

 

Moses het sy skeppingsdoel geken. Hy het dit geken op ‘n manier wat hom ‘n begeerte gegee het om dit in vervulling te sien gaan! Hy wou die volk help, dit is hoekom hy na hulle toe gegaan het!

Moses was “ABLE AND WILLING” om die volk uit te lei terwyl hy nog in die paleis gewoon het.

 

Maar toe gebur ‘n aaklige ding:

Handelinge 7:26 – 29

En die volgende dag het hy by hulle verskyn terwyl hulle besig was om te veg, en hy het by hulle aangedring om vrede te maak en gesê: Manne, julle is broers; waarom doen julle mekaar onreg aan?

Maar hy wat sy naaste onreg aangedoen het, het hom afgestoot en gesê: Wie het jou as ‘n owerste en regter oor ons aangestel?   Jy wil my tog nie doodmaak soos jy gister die Egiptenaar doodgemaak het nie? En Moses het op hierdie woord gevlug en ‘n bywoner geword in die land Mídian, waar hy die vader van twee seuns geword het.

 

En Moses vlug woestyn in waar hy ‘n bywoner word! Hoe ver verwyder van die koninklike bestaan waaraan hy gewoond was. As mens dink aan al sy verskonings wat hy by die brandende bos aangebied het, besef jy dat hy hierdie droom, hierdie wete dat hy geskep is om die volk uit Egipte uit te lei, verloor het. Of was die stroop proses nodig sodat Moses dit liewer in die krag van YHWH sou doen en nie in sy eie krag nie?

 

Baie belangrike boodskap waaroor ek jou wil uitdaag om te sela is dit:

Veertig is ‘n getal van suiwering, maar dit is ook ‘n proeftydperk van ondersoek, ‘n tyd van toets en ‘n tyd van óf oorwinning óf neerlaag.

Die eerste veertig jaar van Moses se lewe berei hom voor en skerp ‘n duidelike doel vir sy lewe by hom in.

 

Die tweede periode van veertig jaar in hierdie man se lewe lei weer ‘n tyd van stroping in waarin hy van sy eiewaan en dit waartoe hy gedink het dat hy as mens in staat was, ontdaan moes word. Maar in die proses verloor hy geloof in wie hy eintlik was, wie hy bedoel was om te wees.

 

Gebeur dit nie met ons ook nie? Daar kom ‘n dag wat daar ‘n droom, ‘n begeerte in ons binneste kom lê en ons weet dat ons weet dat hierdie iets is waarby ek betrokke moet wees of wat ek moet doen. Dan skielik loop alles skeef en ons besluit dat dit sommer ons eie gedagtes was en niks daarvan in elk geval sal gebeur nie!

 

Is dit nie dan waar die tyd van toets inskop nie, die proeftyd wat óf die oorwinning, óf die neerlaag inlei nie?

 

Wat is dit wat daar in jou broei? Bring dit voor Vader. Praat met Hom daaroor. Moenie aan jouself twyfel nie. Vra Hom dat Hy dit wat Hy in jou neergelê het, sal voltooi en laat groei tot dit waarvoor Hy dit bedoel het!

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit