Mat 6:9  Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;

 

“Laat U Naam geheilig word”? Hoe gebeur dit dat Sy Naam geheilig word? Ons moet Sy Naam heilig, ons mense moet dit doen. Ons doen dit deur oor Hom te getuig. Die getuienis wat uit ons monde kom oor Wie Hy is, dra veel groter krag wanneer ons oor Hom getuig terwyl ons in ‘n moeilike situasie is, as wanneer ons dit maklik het. So lank alles vlot verloop, is dit mos maklik om te vertel hoe groot en goed die Almagtige Elohim is in Wie ons glo. Maar as ons van Sy grootheid getuig terwyl alles teen ons blyk te wees, dán maak dit ‘n groot verskil.

Terwyl jy die wind van voor beleef, vertel met opregte oortuiging waarom hierdie Almagtige God in Wie jy glo, YHWH Elohim, groter is as die wind wat jy van voor beleef. Terwyl jy dít doen, heilig jy Sy Naam!

Dink daaraan, elke keer wanneer ons in ongeloof vir Hom kwaad is, of teleurgesteld en dinge sê wat Hom te na kom, gooi ons beletsels teen Sy Naam, ons maak dit vuil en onrein. Hy kan nie onrein wees nie, want Hy is heilig. Maar dan maak ons Sy Naam vuil deur negatief oor Hom te praat!! Daarom – Laat Sy Naam vandag geheilig word deur die manier waarop jy getuig oor Wie Hy is!

Ja Vader! Mag U Naam vandag geheilig word deur my mond en my woorde!

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit