Mense kan jou uit jou roeping uit intimideer. En steeds is ek besig met Jeremia. Onthou hoe hierdie profeet kom om met Jahweh Elohim, die Almagtige te redeneer oor ander mense wie se lewens geseën word terwyl hulle in ongeregtigheid lewe sonder ware verhouding, want die Woord van God is wel op hulle lippe maar dit dring nie diep genoeg in om hulle wese te verander nie. Ons Vader ignoreer toe hierdie hele betoog van Jeremia en antwoord hom met die volgende vraag: Jer 12:5  As jy met voetgangers loop, maak hulle jou moeg: hoe sal jy dan wedywer met die perde? En in ‘n land van vrede voel jy jou veilig: hoe sal jy dan maak in die pronkbosse van die Jordaan? Dink net eers oor hierdie deel: As jy met die voetgangers loop, maak hulle jou moeg: hoe sal jy dan wedywer met die perde?

Dis nou reeds baie lank wat ek, Esté, sit met ‘n probleem – ek beleef dat ek nie goed genoeg is nie. Die ding loop in fases. Mens worstel en kom daardeur tot jy ontdek dat daar nog ‘n deel daarvan vassit en dan vat jy weer die bul by sy horings en bewerk hom van ‘n nuwe kant af totdat jy weer in ‘n situasie beland … elke keer fyner nuanses, soos die skille van ‘n ui, werk jy hom deur en jy weet jou finale oorwinning is elke keer nader.

In die proses kom ek agter dat daar ‘n seker manier is om hierdie probleem aan te spreek – ek moet weet wat my waarde in Christus is en ek moet my identiteit in Christus ken en lééf, want solank ek dit nie doen nie, intimideer mense en situasies my.

My waarde is aan die kruis bepaal. Die bloed van Christus bepaal wat ek werd is en NIKS wat ek doen kan enigiets tot my waarde toevoeg of daarvan wegneem nie. Wie Christus is, Sy karakter, dit is wie ek moet wees,dit is waarin ek moet ingroei. Wanneer ek wedergebore is, is Christus in my. Daarom kan Hy in my leef. Om hierdie Christus identiteit toe te laat om te ontwikkel, vra dat ek Hom sal leer ken en ontdek hoe om so op Hom te fokus dat Hy steeds meer en ek minder word.

Maar wat is die rol van intimidasie in hierdie proses? Hy maak jou lam en jy weet jy kan nie en dan is dit presies wat gebeur, jy kan nie. En wat gebeur dan? Vader kan jou nie meer gebruik nie en daarom haal Hy jou uit. Hy haal jou uit jou opdrag uit, Hy haal jou uit jou roeping uit – soos Hy met Elia gedoen het.  Intimidasie laat ons in ons spore stop! Uitgekanselleer!!

Ons durf nie intimidasie toelaat in ons lewe nie. Ons moet leer om dit raak te sien en dan daarteen op te staan.

Wat het dit alles met Jeremia en sy betoog te make? Let op, hy hardloop met die voetsoldate, op voetvlak. Dit beteken dat hulle ook op ooghoogte met mekaar hardloop. Hierdie gedagte het my dadelik herinner aan Jeremia hoofstuk een: Jer 1:17  Jy dan, omgord jou heupe en maak jou klaar en sê aan hulle alles wat Ek jou sal beveel; wees nie vir hulle verskrik nie, dat Ek jou nie vir hulle laat skrik nie.

In die Amplified vertaling word dit vertaal met “do not be afraid of their faces”.

Hoor jy? Daar is mos mense wat nie eers hulle mond hoef oop te maak nie – die blote manier wat hulle vir jou kyk hou reeds intimidasie in. Vra vir Vader om jou skerp te maak sodat jy dadelik sal besef wanneer mense of situasies jou intimideer.

Hoe hanteer mens dit dan?

• Bely dadelik jou waarde. Spreek dit harop uit dat jou waarde aan die kruis bepaal is en dat ander se opinie of woorde of kyke niks aan jou waarde voor Christus kan verander nie.

• Onthou ook dat Hy jou vir ‘n spesifieke doel gemaak het en dat jou waarde direk gekoppel is aan jou doel. Omdat jou doel verskil van alle ander mense, kan jou waarde ook aan geen ander mens gemeet word nie.

• Gaan dan verder in lofprysing in. Loof ons Vader daarvoor dat Hy Sy doel met jou wil en kan bereik en dat jy gewillig is om te wees in hierdie situasie wie Hy jou bedoel om te wees.

• Glo dan in Christus wat in jou is en glo daarom in jouself en in jou skeppingsdoel en in jou opdrag binne die situasie.

• Geniet dan vryheid van net jouself te wees!! Jouself binne Christus omdat Christus in jou is!!

Hierdie vryheid stel jou dan in staat om kop op te tel, te fokus op Jeshua wat reeds alle oorwinnings behaal het en wat jou die krag gee om te hardloop saam met perde!! Dit is trouens wat Elia gedoen het voordat die intimidasie van Isébel hom uitgeskakel het!

Jesus dankie dat daar in U volkome vryheid is! Leer myasseblief om daarin te lewe!!

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit