OM  DIE  HERE  TE  DIEN Psalm 2:11-12  Dien die HERE met vrees, en juig met bewing. Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

Verlede week se gesprek het gefokus op die wete dat ons God Almagtig moet DIEN terwyl ons oor Hom juig. Die kruks van hierdie juig, om dit vanuit ‘n posisie van vrees te doen, vrees wat eintlik ontsag is vir Sy Wese.

Dan kom hierdie vreemde woorde “Kus die Seun”. Die Hebreeus vir hierdie kus is nashaq. Dit beteken verskillende dinge: Om vas te bind; Om wapens vas te bind in die sin van met wapens toegerus te word – “to be armed”; Om vlam te vat – “to catch fire: – burn, kindle” en Om sterk te word, sterk te staan, te herstel.

Met dit alles in gedagte, dink weer aan die oorbekende gedeelte in Ef 6 waar Paulus die wapenrusting beskryf wat ons so graag stuk vir stuk aantrek (en dis wonderlik om dit te doen) met die volle wete van waarmee jy besig is. Besef nou dat hierdie teks in Psalm 2 ons dan aanbeveel om net een ding te doen – Kus die Seun, “Kiss the Son”. Wanneer ek dit doen, word ek beklee met Sy volle wapenrusting wat in my gees ‘n vuur aansteek en wat my beskerm, maar ook help om te genees en te herstel en om sterk te kan staan!!

Dit alles gebeur wanneer ek Hom dien deur intiem met Hom te verkeer, so intiem dat ek Hom spreekwoordelik soen. Man en nou raak ek opgewonde want dit herinner my aan nog ‘n woord wat ek met jou moet deel!! Kom ons los hom ook weer vir volgende week.

Sela solank oor die wonderwete daarvan – om intiem te verkeer met Jesus Christus, is om met Hom beklee te word en Hy word dan die krag in my wat my sterk maak. Hy in my word Waarheid wat my in staat stel om vanuit my posisie as Verloste, te glo en te vertrou omdat Sy Geregtigheid my beskerming word. As dit my waarheid is, kan ek nie anders as om met blydskap Sy vrede uit te dra deur Sy Woord wat my vol maak nie.

As dit is waar ons regtig leef, dan leef ons IN SY RUS!!

Dankie Vader! Dankie!! Wees ons genadig dat ons nêrens elders sal wil leef nie, as in U rus!

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit