OM  DIE  HERE  TE  DIEN

Rom 12:11  wees nie traag in die ywer nie; wees vurig van gees; dien die Here;

Romeine twaalf is ‘n baie kosbare hoofstuk in die Bybel. Dit begin met die oproep of vermaning of instruksie dat ons onsself so volkome sal gee aan die Almagtige YHWH Elohim, dat ons self ons hele liggaam, figuurlik gesproke, op ‘n offer altaar sal plaas dat ons deur die doping met vuur van die Heilige Gees, skoongebrand sal word. Nie net ons gedagtes en bedoeling nie, maar dat selfs ons fisiese liggaam apart gehou word, “to be set aside” soos wat die betekenis van heiligheid vra. Weet jy dit vra dat ons beheer sal neem oor wat ons eet en drink, oor ons oefen- en slaap-gewoontes, oor enige vorm van verslawing wat ons in die gesig staar, hetsy dit wyn of sjokolade of dobbel of rekenaarspeletjies of wat ook al is. Daarna bemoedig die volgende klompie verse van hierdie hoofstuk, deur die toerusting van die heilige Gees wat vir elke enkele mens beskikbaar is, uit te spel. Hy laat ons dus nie net verbrand op ‘n altaar nie, Hy rus ons ook toe en bemagtig ons sodoende om te staan in dit waartoe Hy ons roep! Omdat YHWH Elohim ons liefhet, los Hy ons nooit alleen nie, Hy kom altyd met nog en nog “hulp” en instruksies en dit is wat volgende gegee word in Romeine 12: Rom 12:9  Laat die liefde ongeveins wees; verafsku wat sleg is; hang die goeie aan; Rom 12:10  wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde; die een moet die ander voorgaan in eerbetoning; Rom 12:11  wees nie traag in die ywer nie; wees vurig van gees; dien die Here; Rom 12:12  verbly julle in die hoop; wees geduldig in die verdrukking; volhard in die gebed.

Gaan kyk gerus self na die res van die voorskrifte wat in hierdie hoofstuk gegee word, maar kom dan terug na die byna weggesteekte drie woorde: “Dien die Here” in vers elf. Eers praat Paulus oor liefde en dan byna soos ‘n anker, kom vers 11 voordat hy na ‘n hele klomp ander verwys. Verder – let op dat Paulus drie dinge noem in hierdie vers elf: – Wees nie traag in die ywer nie.  Met ander woorde gooi alles in wat jy het. Dit vra besluitneming, fokus en gedetermineerde toeweiding of commitment. – Wees vurig van gees. Dit vra vir ‘n interessante maar baie belangrike aanpassing – dat onshierdie ding nie sal probeer uitredeneer nie. Ook nie dat ons dit op emosionele vlak sal “voel” nie of dalk “nie voel nie”!! Dis iets wat in ons gees moet gebeur en net geloof in die waarheid van Heilige Gees wat ons vul, kan dit in ons bewerk. – En dan volg “Dien die Here”!

Net die Almagtige El Elyon kan ons help om met hierdie ingesteldheid te leef – ja te leef! Dit is nie iets wat ‘n mens vir ‘n oomblik verstaan en dan weer laat gaan nie. Dit moet ons wortels word … om ywer na te jaag om God te kan dien en om voortdurend te begeer om Hom vuriglik te dien! Vader! In die Naam van Jesus bid ek, wees ons asseblief genadig! Mag ons verstaan en ontvang van hierdie ywer! Stort U Gees vuriglik in ons uit! Asseblief Vader. Wees ons genadig want dit is net deur U genade wat ons hoegenaamd bly staan!

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit