OM  DIE  HERE  TE  DIEN

1Sa 12:20  Toe sê Samuel vir die volk: Wees nie bevrees nie. Julle het al hierdie kwaad gedoen; maar wyk nie van die HERE af nie, en dien die HERE met julle hele hart. Die volk vra vir ‘n koning. Eintlik staan Samuel en sy twee seuns wat hy, sonder YHWE Elohim se goedkeuring, as rigters aangestel het, sentraal in hierdie versoek van die volk. Maar dit is ‘n ander preek! Die volk vra vir ‘n koning en sê effektief daarmee dat hulle nie tevrede is met die leierskap van God Almagtig, of dan minstens die leierskap wat God vir hulle voorsien deur middel van die rigters nie. En Samuel is ontsteld dat hulle eintlik daarmee vir God verwerp. Nou stop vir ‘n oomblik daar – is dit nie ‘n slaggat waarin ek en jy ook val nie? Hierdie “nie tevrede met hoe God dinge vir my hanteer nie!” Ons vra God, maar kan dan nie wag tot Hy antwoord nie. Ons begin dadelik self voorstelle maak. Ons “help” Hom deur sommer gou self iets te reël, of met iemand te gaan praat, onsself te verbind met iets wat baie gou op ons boemerang. Dit is nie maklik om te wag dat God eerste beweeg nie. Ons moet ons weerhou van ons eie planne wat nie van Hom kom nie. Terug by die volk wat drooggemaak het deur vir ‘n koning te vra. Samuel laat hoor sy ontsteltenis, hy gebruik die frase “wederstrewig teen God”. Wat doen ‘n mens wanneer jy so “betrap” en skuldig bevind word? Ons raak skaamkwaad  – skuldig, maar ek gaan my “pose” hou en uit iets wat grens aan selfregverdiging, net aangaan. Maar in my hart voel ek so sleg teenoor God dat ek nie kans sien om alleen by Hom te gaan sit nie. Dit is in sulke situasies wat ons Samuel se woorde aand die volk ter harte moet neem:

• Moenie vrees nie – moenie straf verwag van God en Hom daarom vermy nie. Moet ook nie vrees dat jy nog verder sal misluk nie

• Erken dit waarin jy verkeerd is, kyk jou optrede vierkant in die oë, bely en kry klaar

• Moet veral nie nou jou rug op YHWH Elohim draai nie! Dis juis wanneer jy eerder in Hom moet instorm nes jy is, met foute en al. Kom met vrymoedigheid na die troon van GENADE, dis al plek waar daar waarlik vir jou genade is. (Heb 4:16)

• Wees 100% eerlik met jou Skepper oor wat in jou binneste aangaan en dien Hom. Dien Hom deur Hom te vertrou, met Hom intiem te wees en deur Hom te gehoorsaam. Vader ek bely dat ek by tye behoorlik droogmaak. Vergewe my en leer my om oor my eie onmag te kom sodat ek U voluit kan dien!

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit