OM  GOD  TE  DIEN

Eksodus 4:22  Dan moet jy vir Farao sê: So spreek die HERE: My eersgebore seun is Israel. Eksodus 4:23  Daarom beveel Ek jou: Laat my seun trek, dat hy My kan dien. Maar jy het geweier om  hom te laat trek. Kyk, Ek sal jou eersgebore seun laat sterwe.

Wat ‘n geweldige woord. Die Almagtige wat ons dien, Yaweh Elohim draai nie doekies om nie. Moses is nog nie eers in Egipte nie, maar die boodskap wat hy aan Farao moet oordra, laat niks van die belangrike detail weg nie – “As jy My eersgeborene nie laat trek nie, sal ek jou eersgeborene doodmaak.” As Farao Hom maar ernstig opgeneem het! Eintlik moes die spreekwoodelike pennie seker eers “drop” dat Farao kon besef dat hyself nie die sterkste in die skepping was nie!! Maar fokus saam met my op daardie ander frase – “dat hy My kan dien”. Let op! Dit is waarom Yahweh Elohim begeer dat Sy volk onder Farao moet uitkom – “dat hy My kan dien”. Waarom, vir watter doel is die mens gemaak? waarom het die Almagtige Skepper-God die mens uitgedink? Daar is meer as een gedagte wat mens as antwoord op hierdie vraag kan oorweeg:

• Ons God is liefde. Hy kan nie anders as om liefde te gee nie – dit is Sy wese en Hy wil ook graag liefde terug ontvang;

• Die mens is gemaak om God te verheerlik en

• Met die skeppping van elke mens, deponeer Hy iets van Homself wat Hy nooit herhaal nie!

En om al hierdie gedagtes saam te vat, lees jy in Eksodus 4:23 “dat hy My kan dien.”

Gaan kyk ‘n bietjie na Jos 24:14; 1 Sam 12:20; Ps 2:11 en Ps 100:2 asook Rom 12:11 en sela oor hierdie gedagte – dat ook ons Hom sal dien.

Vader! In die Naam van Jesus, leer my! Ek wil mooi verstaan wat dit beteken om U te dien!

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit