SONDE, GEREGTIGHEID EN OORDEEL

Sjoe! Nogal drie woeste woorde nie waar nie? Klink so na “reg of weg”. Maar gelees binne die konteks waarin dit staan, word dit drie wonderbare lewensreddingsboeie!

Joh 16:7 Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur;

Joh 16:8 en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel:

Joh 16:9 van sonde, omdat hulle in My nie glo nie;

Joh 16:10 en van geregtigheid, omdat Ek na my Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie;

Joh 16:11 en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is.

 

van sonde, omdat hulle in My nie glo nie;

Onthou – “to sin is to miss the mark”. Watter merk of doel is hier ter sprake? Ons is almal vir ‘n spesifieke doel geskep. Solank ek nie daardie doel ontdek of ken nie, “I am missing the mark”. Ken jy jou skeppingsdoel?

 

Heilige gees, lei myself en my geliefdes daarin om in Yeshua, Jesus, te glo, sodat ek die doel kan ontdek en dan leef waarvoor U my gemaak het!

 

en van geregtigheid, omdat Ek na my Vader gaan

Onthou dat Christus gekom het sodát Hy kon sterf. Sy plek is by die Vader waar Hy intree vir elkeen van ons. Hy sou dit nie kon doen as Hy nie in volkome geregtigheid teenoor ons Vader gestaan het nie. Wat beteken dit? Daar is net mooi niks wat skeiding bring tussen Christus en die Vader nie en as ons nader aan die Vader wil leef, moet ons ook hierdie geregtigheid ontdek en daarin íngroei. Yeshua het vir ons hierdie pad oopgemaak.

 

Hierdie gedagtegang word bevestig in 1 Korintiërs 1:30

Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.                                                                          AOV

 

Sy wysheid wat oorloop in drie belangrike begrippe – eers moet ek groei in geregtigheid en myself daarop instel om te leef met die bewustheid daarvan dat Hy lééf en dat ek niks in my gesindheid wil toelaat wat gedagtes, besluite of optrede kan voortbring wat tussen my en Hom sal inbeweeg nie.

 

Na die mate wat hierdie pad van geregtigheid vir my ‘n werklikheid word, sal ek groei in heiligmaking omdat die begeerte na geregtigheid juis vra dat ek dit sal neerlê wat groei in heiligmaking kortwiek. En dan die wonder – soos wat ek groei in heiligmaking – beleef ek die vryheid van die ou gemors in my gedagtes en gewoontes wat ek begin agter laat!

 

Heilige Gees, maak asseblief in my ‘n alleoorheersende begeerte wakker om in geregtigheid voor ons Vader te WANDEL. Voortdurend.

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit