STEEDS BY MOSES

 

Besef jy dat Moses se lewe verdeel kan word in drie gelyke dele. En dat elkeen van hierdie drie dele veertig jaar lank geduur het! Gaan kyk weer na Handelinge 7:23 – 24

En nadat hy die ouderdom van veertig jaar bereik het, het dit in sy hart opgekom om sy broers, die kinders van Israel, te besoek; en toe hy sien dat iemand onreg aangedoen word, het hy hom verdedig en die man wat mishandel was, gewreek deur die Egiptenaar te verslaan.

 

Drie is die getal van die volmaakte Drie-Eenheid, Vader, Seun en Gees en ook die getal van die perfekte getuienis.

 

Veertig weer is die getal van ‘n proeftydperk van ondersoek, ‘n tyd van toets en ‘n tyd van óf oorwinning óf neerlaag. Die mate wat ons bereid is om deur ‘n proses van suiwering te gaan gedurende ‘n tydperk van veertig, bepaal of ons oorwinning of neerlaag sal smaak.

 

Nou. Terug by Moses. Drie keer word ‘n tydperk van veertig jaar in sy lewe herhaal. Dit is intens. Dit moes vir Moses intens gewees het om dit te beleef! Maar dit wys ook hoe intens ons Vader, YHWH Elohim met ons wil werk in voorbereiding vir wat Hy vir ons in gedagte het. Hy het presies geweet wat Moses se opdrag van hom sou vra. Daarom was die voorbreiding wat hy vir Moses beplan het, totaal intens.

 

Gedurende die eerste veertig jaar leer Moses, en hy ontdek, en hy wil net laat waai en doen wat hy weet wat moet gebeur. Gedurende die tweede groep van veertig jaar, moes hy eers “iets verloor” sodat hy weer iets kon ontvang. Dit wat hy geleer het, het nie weggegaan nie. Dit wat hy oor homself gedink het het totaal verander. Máár daar het iets kortgekom wat hy nie eers gemis het nie want hy het niks daarvan geweet nie!

 

Tot op daardie stadium het Moses nooit geleer Wie die Almagtige YHWH Elohim werklik was nie. Moses moes YHWH van aangesig tot aangesig ontmoet. Moses moes YHWH se stem leer ken. Moses moes besef dat YHWH en YHWH alleen bepaal wat met Sy volk sou gebeur en dat hy wat Moses was, daarby sou inval.

 

En Moses het by die opdragte en planne van YHWH ingeval. Daar was selfs tye wat YHWH van plan verander het en waar Moses toe weer moes pleit ter wille van die volk.

 

Maar in die laaste veertig jaar van Moses se lewe moes hy besef het dat albei die vorige twee bondels van veertig jaar in sy lewe, absoluut noodsaklik was vir dit wat hy in die laaste veertig jaar moes vermag.

 

Niks is ooit verniet in God se ekonomie nie!! Daar waar jy vandag is, is waar jy moet wees. As dit ‘n plek van bloei en groei is, juig daarin dat Hy in beheer is daarvan en gee Hom die eer en aanbidding wat Hom toekom. Leef met ‘n versugting dat alles volgens Sy wil sal geskied en dat Hy in die proses meer word en jy minder.

As jy op ‘n ongemaklike of ‘n swaar en seer plek is, loof Hom daarvoor dat Hy presies weet waardeur jy gaan en dat Hy ook in beheer is van dit wat jy nou beleef. Oefen om jou volle vertroue in Hom te plaas juis wanneer dit swaar en sleg is. Geloofsvertroue ontwikkel baie meer in die swaar tye as in die goeie tye.

 

Ons moenie die betekenis van Romeine 10:10 miskyk nie:

“want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.”

 

Hierdie teks vra behoorlik – “that you will put your money where your mouth is!” Ons ken die karakter van YHWH Elohim. Ons weet dat Hy ons wil sien ontwikkel in wie Hy ons bedoel om te wees en dat niks kan skeiding maak tussen ons en Sy liefde vir ons nie.

 

Kom ons leer dan om met ons mond te bely Wie hy is – veral as dinge nie uitwerk soos ons gedink het dit moet uitwerk nie.

 

Moenie jou werklik voordurend bespreek nie, maar spreek Goddelike waarheid óór jou werklikheid uit!!

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit