U is naby in hulle mond, maar ver van hulle niere. 

Verlede week het ons dit gehad oor Jeremia wat dapper genoeg was om die Almagtige se bedoelinge te bevraagteken. Onthou dat Job dit ook gedoen het en ook Job het tweede gekom. Lees weer Job van hoofstuk 38 tot 42.

Die groot ding wat Job moes ontdek, was dat hy gedink het hy het geweet Wie God was, maar hy het Hom glad nie geken nie.

Job 42:5  Volgens hoorsê het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien. 

Job 42:6  Daarom herroep ek en het berou in stof en as. 

AOV

Job 42:5  I have heard of You by the hearing of the ear; but now my eye has seen You. 

Job 42:6  Therefore I despise myself, and repent in dust and ashes. 

MKJV

Wanneer dit by ons kennis en verstaan van God Almagtig kom, is daar ‘n baie groot verskil tussen lippe-taal en hartstaal. Met ons lippe kan ons allerhande dinge praat wat niks dieper gaan as die lippe nie. So lank dit ons waarheid is, het die woorde van ons mond nog nie ons lewe verander nie.

Dit was wat Jeremia raakgesien het by die mense wat hy voor ons Vader wou bevraagteken in Jeremia 12:2

 U het hulle geplant, ook het hulle wortel geskiet; hulle groei, ook dra hulle vrugte. U is naby in hulle mond, maar ver van hulle niere. 

 

Kyk hoe erg is dit – die mense na wie Jeremia verwys het al wortel geskiet, hulle groei en dra vrugte en dan kom die maar – “U is naby in hulle mond, maar ver van hulle niere”

 

Die niere is ‘n uitskeidingsorgaan. Wanneer ons die Woord lees, ook in ons aanbidding van Jahweh Elohim en in ons gesprek met Hom, moet ons toelaat dat Hy deur Sy Woord ons binneste verander en vernuwe. Die vrot moet uitgeskei word. So lank vernuwing en nuwe groei nie in ons gees plaasvind nie, hou ons ons besig met lippetaal. En nou is dit maklik om te sê of te aanvaar dat hierdie “lippetaal-ding” nie my waarheid is nie. 

 

Maar wat ís my waarheid wanneer nóg  ‘n taxi onverskillig voor my instoot? Of wanneer iemand in ‘n baie lang poskantoor tou voor my indruk toe ek uiteindelik nommer een in die ry is!!? 

 

Dit is die vrug wat ek in die klein ongemaklike oomblikke dra, wat uiteindelik uitwys hoe diep die Woord al tot by my niere deurgedring het.

 

“Vader! In die Naam van Jesus – reinig en vernuwe my deur U Woord!”


Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit