Waak en Bid

1Thessalonicense 5:5 – 7  Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag; en die wat dronk word, is in die nag dronk.

Wanneer Paulus hier skryf oor waak en nugter wees en oor dag en nag, sê hy dit in ‘n profetiese sin. Maar ons sal nie hierdie profetiese boodskap kan lééf voordat ons dit na ons werklikheid van elke dag kan deurtrek nie.

Dink daaraan dat, op die eerste skeppingsdag, Elohim, Skepper-God, gesê het, “Laat daar lig wees. En daar was lig.” En hierdie lig was nie sonlig nie – die het eers vier dae later gekom. Hierdie lig was die Lig wat Jesus is. Lig. Lewe. Hoop. Oorwinning. Alles ter wille van Aanbidding van die Almagtige Allerhoogste, El Elyon.

Ek en jy moet daglank, elke dag, bewus wees van die feit dat ek in hierdie Lig wat Jesus is, kan en behoort te lééf.

Die teenoorgestelde van hierdie Lig is duister – onthou die waarskuwing aan Kain – die sonde wat lê en loer! (Gen 4:7) Hierdie geloer van die “duister” gaan baie dieper as wat ons besef. Dit gaan daaroor dat duister so duister kan raak, dat ons perspektief verloor op wie ons in Christus is EN Wie Christus in ons is. Ons verloor die waarheid dat God ons elkeen vir ‘n spesifieke doel geskep het en dat ons elkeen 100% uniek is. Ons verloor die werklike wete dat God ons liefhet en dat Hy ons wil beskerm en ons wil leer deur Sy Woord. Ons vergeet om te onthou dat blydskap en hoop net in Hom te vind is.

Dit is intens belangrik dat ons sal begeer om ons lewe uit die plek van duister te bly uit rangeer. Hierdie duister is ge-oefen om ons in die mees en mins onbewaakte oomblikke te oorval. Vandaar die oproep om te waak. En waak kan jy nie tensy jy nugter is nie. Om te waak word in die Amplifeid vertaling omskryf met “alert, watchful, cautious, and on our guard” en nugter met,  “calm, collected, and circumspect”.

Mag ons wakker wees – sonder paranoia of agterdogtige vrees. Maar ook sonder ‘n traak-my-nie-agtige houding wat eintlik ‘n gebrek aan fokus is, sodat ons die lig van die duister kan bly onderskei. Daglank. Elke dag.

1Th 5:5-8  You’re sons of Light, daughters of Day. We live under wide open skies and know where we stand.  So let’s not sleepwalk through life like those others. Let’s keep our eyes open and be smart.  People sleep at night and get drunk at night.  But not us! Since we’re creatures of Day, let’s act like it. Walk out into the daylight sober, dressed up in faith, love, and the hope of salvation.        

The Message

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit