Die woord “siel” kom 108 keer in die boek Psalms in die Woord voor. As mens daaraan dink dat Koning Dawid twee derdes van die Psalms geskryf het, kan mens nie help om te begin wonder oor wat die rol van die sielsdimensie in ons verhouding met ons Vader is nie. Dawid was tog ‘n man na Vader se hart! 

Dit wat in die sielsdimensie gesetel is,

is ons emosies – dit wat ons voel;  

ons intellek – dit wat ons begryp en verstaan van dinge en

ook ons wil – die keuses wat ons maak.

Kyk wat Dawid skryf in Psalm 119:25 “My siel kleef aan die stof; maak my lewend na u woord.”

Hierdie siel wat kleef aan stof, herinner weer aan wat Eugene Marais in sy gedig “Skoppensboer” geskryf het:    “die skatte wat ons opvergaar,  

ondanks sterkste slot of koord  word net vir mot en roes bewaar.”

Daar is ‘n ding wat die laaste tyd dieper en dieper in my hart lê – ons leef in die NOU. DIE  LEWE word geleef in die oomblik van NOU! Ons beplan vir die tyd vorentoe, maar ons sal dit nie LÉÉF totdat ons nie daarin is nie. Ons onthou dit wat agter ons is, maar dit is vir altyd verby, ons kan nooit na die verlede terugkeer nie. Elke oomblik wat ons lewe, beleef ons die ware leef van die LEWE!!

Met dit in gedagte – oorweeg weer Dawid se woorde:

“My siel kleef aan die stof; maak my lewend na u woord.”

Dit is in ons sielsdimensie wat ons bly kleef aan dinge wat was of wat ons intens begeer en ook dit waarmee ons besig is wat vir ons so belangrik word dat dit ons lewe oorheers. Is daar dalk iets in jou lewe wat jou totale boom sal laat uitval as dit nou van jou weggeneem word? Sal dit jou lewe totaal omkrap as daardie een element net verdwyn? Oorweeg dit dan dat daardie ding vir jou te belangrik geword het, dat jou siel dalk daaraan verkleef geraak het.

Solank ons siel verkleef raak aan verbygaande dinge,is ons fokus nie op die ware LEWE wat net in ons Almagtige Vader-God te vind is nie. Met ons fokus op aardse dinge, begin ons om te stagneer en kan LEWE in sy volheid nie meer deur ons vloei nie.

Maar wag nou, beteken dit dat ek nie intens mag lief wees vir my familie nie? Of dat ek nie my kuns so mag geniet en dit so bitter graag doen as wat tans die geval is nie? Of beteken dit dat ek nie erg mag hê in my versameling van musiek op my rak nie? Nee! Verseker mag ek lief hê en dinge geniet.

En nou wil ons die Christen Jargon gebruik van – “solank jy dit vir die Here gee”.  En wat beteken dit?

Praat voordurend met ons Vader oor die mense wat jy liefhet, oor die werk wat jy geniet en die kuns wat vir jou terapie geword het. Sê vir Hom dankie daarvoor. Vra Hom hoe jy Hom kan dien in jou liefde en dit wat jy doen. Vra Hom hoe dit alles tot uitbreiding van die Koninkryk aangewend kan word. Moenie toelaat dat enigiets skeiding of self effense afstand kom bring tussen jou en ons Vader nie.

Maak die keuse om jou siel te verkleef aan die Almagtige Elohim – VADER, Seun en Gees. Roep saam met Dawid uit: “maak my lewend na u woord.”

En ook “My siel smag na u heil; op u woord wag ek.”    Psalm 119:81

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit