Twee weke gelede het ons die vraag oorweeg – waarom het Jesus mens geword. Die diep en byna onstellende waarheid van daardie gedagtegang, is die wete dat God nie kan sterf nie. Ek nooi jou om bietjie saam met my te kom wonder oor die vraag – waarom moes juis Jesus kom om die ellende van die sondeval reg te stel?

Onthou dat Adam en Eva méér as mense geskape is. Die Woord leer tog die volgende:

Gen 1:26  En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor …

Gen 1:27  En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

Ek glo dat Adam en Eva in ‘n “weet – weet” verhouding met God Almagtig gestaan het. Hulle het geweet wat Hy geweet het sonder ooit een kursus of seminaar by te woon! Hulle was soos Hy was. En toe kom die sondeval. Hulle het gekies en verkeerd gekies. Wat hulle dalk vir ‘n kort oomblik vergeet het, was die feit dat ook YHWH voortdurend geweet het wat hulle geweet het. Die gevolg was dat hulle nie net uit die Tuin van Eden weggestuur is nie, hulle het volledig mens geword met menslike swakhede, voordurend getormenteer deur dieselfde Satan om dieselfde foute te maak wat hulle in die eerste plek gekry het waar hulle na die sondeval was.

Om daardie ontsaglike skade wat deur die sondeval voortgebring is, reg te stel, was dit nodig dat bloed moes vloei. Waarom bloed? Daar is ‘n baie belangrike beginsel wat in die Woord uitgespel word oor BLOED:

Lev 17:14  want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel verbind. Daarom het Ek aan die kinders van Israel gesê: Julle mag die bloed van enige vlees nie eet nie, want die siel van alle vlees is sy bloed; elkeen wat dit eet, moet uitgeroei word.

Deu 12:23  Bly daar net vas by dat jy die bloed nie eet nie, want die bloed is die siel, en jy mag die siel nie saam met die vleis eet nie.

Sien dit! Die wese van die dier en ook die mens, is in sy bloed teenwoordig. Onthou hoeveel offerdiere geslag is vir die duur van die mens tydens die Ou Testament. Weer en weer moes bloed vloei … waarom? Om versoening te bewerk tussen mens en God want bloed alleen kon herstel bring. Ongelukkig was die bloed van diere nooit voldoende om ware versoening te bring nie. Nooit nie. Geen sekpsel van God was voldoende om Goddelike versoening te bring nie, slegs die Skepper kon verhoudings op Sy Almagtige vlak, herstel.

Daarom moes Jesus Self die offer word. Daarom moes die bloed van Jesus vloei. Die bloed van Jesus het ter wille van jou verlossing van die Bose, gevloei.

Jesus! U het dit werklik vir my gedoen!! Ek loof U Naam! Wees my genadig! Mag ek die volle omvang hiervan snap en dat U nie verniet vir my gesterf het nie!!

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit